Zmeny v legislatíve

Novela zákona 363/2011 Z.z. a súvisiacich právnych predpisov

Prehľad zmien a dopad na proces cenotvorby a kategorizácie liekov

Od 1.8.2022 vstúpila do platnosti novela Zákona 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripravované školenie poskytne prehľad všetkých očakávaných legislatívnych zmien a výklad potenciálneho dopadu na procesy v oblasti cenotvorby a kategorizácie liekov.

Školenie je určené pre všetkých pracovníkov farmaceutických spoločností, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s problematikou kategorizácie liekov, vrátane pracovníkov marketingových a medicínskych oddelení.

Školenie sa uskutoční hybridnou formou, t.j. buď prezenčne alebo online (počet miest je pri prezenčnej účasti obmedzený).

Školenie bude otvorené, pre účastníkov z rôznych spoločností. V prípade záujmu vieme pripraviť aj uzatvorené školenie pre zamestnancov jednej spoločnosti, pričom výhodou takéhoto školenia je možnosť prispôsobenia obsahu požiadavkám zadávateľa.

Prihlásiť sa môžete individuálne alebo skupinovo.

Cena zahŕňa: všetky náklady na organizáciu a realizáciu školenia, študijné materiály.

Cena zahŕňa:

 • 4 hodiny 9,00-13,00
 • Študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe
 • Občerstvenie pri prezenčnej forme

Rámcový program školenia:

Kritériá pri rozhodovaní o cenách a úhradách

 • Nové pravidlá pre zaradenie lieku do ZKL a pre stanovenie úhrady a ceny
 • Určenie úhrady pre lieky na inovatívnu liečbu, lieky na ojedinelé ochorenia a lieky určené na liečbu závažného ochorenia
 • Nové pravidlá prehodnocovania úhrad pre lieky zaradené v ZKL
 • Osobitná cenová regulácia
 • Nové pravidlá pre farmako-ekonomické analýzy
 • Zmluva o podmienkach úhrady pre účel zaradenia lieku do ZKL

Detail školenia

Pripravujeme školenie


Cena na osobu

490,- eur (bez DPH)

Účasť možná prezenčne aj online


Chcete sa prihlásiť na školenie?

V prípade, že sa chcete záväzne prihlásiť na termín školenia, zašlite nám e-mailovú správu na pharmin@pharmin.sk.

Prihlásiť na školenie

  Máte záujem o iné školenie?

  V prípade záujmu o iný termín školenia alebo individuálne školenie nás kontaktujte. prihlasovací formulár.