Farmakoekonomika pre pokročilých

Základy modelovania vo farmakoekonomike

Školenie je určené pre odborníkov, ktorí majú skúsenosti z oblasti farmakoekonomiky a majú záujem získať teoretické znalosti a praktické skúsenosti z modelovania pre účely farmakoekonomických analýz. Je určené pre pracovníkov farmaceutických spoločností a zdravotníckych inštitúcií, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s hodnotením nákladovej efektívnosti zdravotníckych technológií, napríklad pri príprave (alebo hodnotení) žiadostí o úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR.

Školenie môže byť otvorené, pre účastníkov z rôznych spoločností, alebo uzavreté, pre zamestnancov jednej spoločnosti s možnosťou prispôsobenia obsahu.

Prihlásiť sa môžete individuálne alebo skupinovo. Školenie je 2-dňové, avšak termín, dĺžka a obsah školenia pre ucelené skupiny môžu byť upravené na základe vzájomnej dohody.

Cena zahŕňa: všetky náklady na organizáciu realizáciu školenia, študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe, občerstvenie počas vzdelávacieho dňa.

Cena zahŕňa:

 • 2 dňové školenie náklady na organizáciu realizáciu školenia
 • Študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe
 • Občerstvenie počas celého vzdelávacieho dňa

Rámcový program školenia:


Základy modelovania vo farmakoekonomike

 • Princípy modelovania
 • Typy farmakoekonomických modelov
 • Odporúčania pre modelovanie vo farmakoekonomike

Rozhodovacia analýza

 • Základy tvorby rozhodovacieho stromu, definícia problému
 • Štruktúra a vstupy rozhodovacieho stromu (pravdepodobnosti prechodov a vstupné dáta)
 • Tvorba rozhodovacieho stromu v exceli
 • Syntéza údajov, analýza senzitivity, prezentácia výsledkov

Markovov model

 • Princípy Markovovho modelovania
 • Definícia problému a jeho simplifikácia pomocou modelovania
 • Parametrizácia modelu
 • Tvorba Markovovho modelu v exceli

Využitie modelov vo farmakoekonomických analýzach v SR

 • Príklady FE analýz a modelovania z portálu MZ SR
 • Požiadavky regulátorov a platcov v oblasti modelovania v SR
 • Najčastejšie chyby pri FE modelovaní
 • Praktické odporúčania

Detail školenia

Pripravujeme školenie


Cena na osobu

(bez DPH)

1.600,- eur

Pre štátne inštitúcie a školy poskytujeme zľavu. Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 6 účastníkov, maximálny počet účastníkov je 12.


Chcete sa prihlásiť na školenie?

V prípade, že sa chcete prihlásiť na školenie, vyplňte prihlasovací formulár.

Prihlásiť na školenie

  Máte záujem o iné školenie?

  V prípade záujmu o iný termín školenia alebo individuálne školenie nás kontaktujte.