Hodnotiaca a rozhodovacia prax

Aktuálne prístupy v hodnotiacej a rozhodovacej praxi pri kategorizácii liekov.

Ak máte záujem o účasť na tomto type školenia, kontaktujte nás (formulár nižšie) a budeme vás radi informovať o novom termíne.


V minulom roku vstúpila do platnosti novela Zákona 363/2011 Z. z. a významne zmenila reguláciu týkajúcu sa určovania cien a úhrad za lieky. Zároveň bol od 1.1.2022 založený Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO), ktorý zaviedol úplne nový systém hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA). Tieto zmeny priniesli so sebou okrem nových legislatívnych pravidiel aj nové prístupy hodnotiteľov a regulátora.

Pri príprave podkladov pre proces kategorizácie je okrem legislatívy potrebné poznať aj aktuálnu hodnotiacu a rozhodovaciu prax štátnych autorít (MZ SR a NIHO). Sledovať všetky konania na portáli MZ SR a NIHO však môže byť časovo veľmi náročné, nakoľko len v období 1/2022 – 5/2023 sa otvorilo takmer 4 000 konaní.

Pre Vašu rýchlu a prehľadnú orientáciu v aktuálnej hodnotiacej a rozhodovacej praxi pri kategorizácii liekov sme pripravili prehľadné školenie, ktoré je určené pre všetkých profesionálov v oblasti Market Access. Na školení budete mať možnosť oboznámiť sa s vybranými oblasťami z aktuálnej hodnotiacej a rozhodovacej praxe. Poskytneme Vám sumár informácií, konkrétnych prípadov z rozhodovacej praxe a objasníme prístupy a očakávania hodnotiteľov a regulátorov (NIHO a MZ SR) pri posudzovaní a rozhodovaní o cenách a úhradách za lieky.

Školenie je otvorené pre účastníkov z rôznych spoločností. V prípade záujmu Vám po individuálnej dohode radi pripravíme aj personalizované uzatvorené školenie, určené výlučne pre vašu spoločnosť. Výhodou takéhoto školenia je možnosť prispôsobenia jeho obsahu priamo požiadavkám a potrebám účastníkov školenia.

Školenie sa uskutoční prezenčnou formou. Prihlásiť sa môžete individuálne alebo skupinovo.

Cena zahŕňa:

 • 4-5 hodín (v závislosti od diskusie) 9,00-14,00
 • Študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe
 • Občerstvenie pri prezenčnej forme

Rámcový program školenia:

Kritériá pri rozhodovaní o cenách a úhradách

 • Rozhodovacia prax MZ SR pri stanovení cien a úhrad
 • Hodnotiaca a rozhodovacia prax NIHO a MZ SR v HTA a farmakoekonomike
 • Posudzovanie vstupných dát vo FE analýzach v hodnoteniach NIHO
 • Predstavenie aplikácie Precedent

Detail školenia

Pripravujeme školenie


Cena na osobu

790,- eur (bez DPH)

Školenie sa uskutoční prezenčnou formou


Chcete sa prihlásiť na školenie?

V prípade, že sa chcete záväzne prihlásiť na termín školenia, zašlite nám e-mailovú správu na pharmin@pharmin.sk.

Prihlásiť na školenie

  Máte záujem o iné školenie?

  V prípade záujmu o iný termín školenia alebo individuálne školenie nás kontaktujte. prihlasovací formulár.