European HTA and JCA

European HTA and JCA

Školenie v anglickom jazyku

Ak máte záujem o účasť na tomto type školenia, kontaktujte nás (formulár nižšie) a budeme vás radi informovať o novom termíne.


O európskom HTA a spoločnom klinickom hodnotení

V marci 2024 bol zverejnený vykonávací zákon o návrhu spoločných klinických hodnotení (Joint Clinical Assessment – JCA), ktorý má v členských štátoch zabezpečiť implementáciu nariadenia EÚ o hodnotení zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment – HTA), ktoré nadobudlo účinnosť 12. januára 2022. Hlavným cieľom JCA je pripravovať spoločné hodnotenie klinického prínosu nových liekov, čo má priniesť členským štátom zvýšenie kvality rozhodovacieho procesu, zníženie duplicity a zvýšenie efektivity práce pri zavádzaní nových liečebných možností. Pre pacientov to môže znamenať rýchlejšiu dostupnosť nových liekov v jednotlivých členských štátoch. Nariadenie EÚ je povinné od roku 2025 pre všetky novoregistrované onkologické a inovatívne lieky (ATMP – Advanced Therapy Medicinal Products), od roku 2028 pre lieky na ojedinelé ochorenia a od roku 2030 pre všetky ostatné nové lieky. Nariadenie prináša nielen nový spoločný proces klinického hodnotenia, ale aj množstvo zmien pre národné procesy pre všetky členské štáty EÚ. Napriek tomu, že ekonomické hodnotenia si budú členské štáty naďalej vykonávať na národnej úrovni, JCA bude mať veľký dopad na vykonateľnosť ekonomických hodnotení, nakoľko jeho súčasťou bude aj analýza PICO (Population, Intervention, Comparator, and Outcome), ktoré sa môže v národných systémoch výrazne líšiť. Pre národné hodnotenia bude veľmi dôležité, aby PICO odrážalo špecifiká zdravotného systému a reálnu klinickú prax v každom členskom štáte EÚ.

O školení

Na strane zdravotných systémov a výrobcov, najmä tých, ktorí plánujú zahájiť proces centralizovanej registrácie nových onkologických a ATMP liekov po roku 2025, je potrebné zahájiť strategickú prípravu na JCA čo najskôr a zabezpečiť si tak plynulý prechod na nový systém hodnotenia a prípravu žiadostí o úhradu v členských štátoch. Školenie poskytne základné informácie o základných rámcoch a legislatíve EÚ týkajúcej sa európskeho HTA a JCA. Zároveň účastníkom ponúkne aj aj praktické návody pre proces prípravy JCA a jej implementácie v lokálnych podmienkach, predovšetkým s ohľadom na proces stanovenia ceny a úhrady na Slovensku.

Školenie je otvorené pre účastníkov z rôznych spoločností. V prípade záujmu Vám po individuálnej dohode radi pripravíme aj uzatvorené školenie, určené výlučne pre vašu spoločnosť. Výhodou takéhoto školenia je možnosť prispôsobenia jeho trvania a obsahu priamo požiadavkám a potrebám účastníkov školenia.

Školenie sa uskutoční prezenčnou formou v anglickom jazyku. Prihlásiť sa môžete individuálne alebo skupinovo.

Cena zahŕňa:

 • Celodenné školenie 9,00-16,00
 • Študijné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe
 • Občerstvenie pri prezenčnej forme

Rámcový program školenia:

 • EU HTA a vplyv na národný systém HTA a rozhodovania o úhradách za lieky
 • Právne a organizačné aspekty EU HTA
 • Postupy, termíny a usmernenia ohľadom JCA
 • Implementácia JCA a dopad na národné systémy
 • Odporúčania pre prípravu na EU HTA a JCA

Detail školenia

Pripravujeme školenie


Cena na osobu

Na vyžiadanie

Školenie sa uskutoční prezenčnou formou


Chcete sa prihlásiť na školenie?

V prípade, že sa chcete záväzne prihlásiť na termín školenia, zašlite nám e-mailovú správu na pharmin@pharmin.sk.

Prihlásiť na školenie

  Máte záujem o iné školenie?

  V prípade záujmu o iný termín školenia alebo individuálne školenie nás kontaktujte. prihlasovací formulár.