Školenia

Odborné školenia

Poskytujeme otvorené ako aj uzatvorené (firemné) školenia pre jednotlivcov a skupiny:

  • Market Access
  • Základy kategorizácie a cenotvorby
  • Základy farmakoekonomiky
  • Farmakoekonomika pre pokročilých
  • Registrácia liekov
  • Základy farmakovigilancie
  • Aplikácie PHARM-In Apps

Pre koho sú školenia určené?

Školenia sú vhodné pre pracovníkov farmaceutických spoločností a zdravotníckych inštitúcií, ktorí sa potrebujú lepšie orientovať v uvedených oblastiach.

Dĺžka trvania školení

Štandardné školenia trvajú 2 dni, avšak dĺžku školenia je možné po vzájomnej dohode upraviť podľa pokročilosti a potreby účastníkov.

Súčasťou školení je teoretická príprava, výklad aktuálnej legislatívy a metodiky a tiež praktické cvičenia, ktoré účastníkom umožnia samostatnú prácu v oblasti registrácie, resp. kategorizácie liekov a základnú orientáciu vo farmakoekonomických analýzach.

Pripravujeme pre vás školenia

Ponúkame Vám odborné školenia v oblasti Market Access a liekovej politiky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.