Registrácia a farmakovigilancia

Registrácia lieku a jeho zapísanie do zoznamu registrovaných liekov je základným predpokladom pre uvedenie lieku na farmaceutický trh v Slovenskej republike. Pre promptné a úspešné získanie registrácie lieku je nevyhnutná dôkladná znalosť procesov, legislatívy a potrebnej dokumentácie. Nemenej dôležité je udržiavanie životného cyklu zaregistrovaného lieku t. j. vlastností lieku v súlade s registračnou dokumentáciou po jeho uvedení na trh.

Poskytujeme služby a odborné poradenstvo v oblasti registrácie liekov a farmakovigilancie a služby a poradenstvo v súvislosti s oznamovaním zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov.

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás