Zdravotnícke pomôcky

Poskytujeme služby a odborné poradenstvo spojené so zdravotníckymi pomôckami a ich vigilanciou, vrátane:

  • prípravy žiadostí a kompletizácie dokumentácie na podanie oznámenia
  • zastupovania na ŠÚKL
  • odborných prekladov textov (návod na použitie, označenie)
  • prípravy a kontroly návrhov textov obalov, kontroly ich grafických návrhov v slovenskom jazyku
  • spolupráce s klientom a ŠÚKL pri hlásení nehôd, porúch a zlyhaní (vigilancia) zdravotníckych pomôcok na ŠÚKL
  • sledovania legislatívy a poskytovania informácií o jej zmenách

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás