Registrácia lieku je základným predpokladom pre jeho uvedenie na farmaceutický trh. Pre rýchlu a úspešnú registráciu lieku je potrebná dôkladná znalosť procesov a potrebnej dokumentácie.

Registrácia

Poskytujeme služby a odborné poradenstvo spojené s registráciami liekov:

 • prípravu žiadostí a kompletizáciu dokumentácie na podanie
 • administratívne služby vrátane prípravy e-žiadostí (evar)
 • zastupovanie na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)
 • odborné preklady textov (SPC, PIL, obaly)
 • kontrolu grafických návrhov obalov (mock-upy)
 • poradenstvo k postregistračným povinnostiam držiteľa
 • sledovanie legislatívy a poskytovanie informácií o jej zmenách

Farmakovigilancia

Poskytujeme službu „kontaktná osoba pre farmakovigilanciu v SR“, ktoré zahŕňa:

 • zabezpečenie kontaktu medzi ŠÚKL a osobou zodpovednou za farmakovigilanciu (QPPV)
 • spoluprácu s držiteľom a ŠÚKL pri hlásení nežiaducich účinkov
 • preklady DHPC a edukačných materiálov a spolupráca pri ich schvaľovaní
 • školenie zamestnancov vo farmakovigilancii
 • sledovanie legislatívy a poskytovanie informácií o jej zmenách
 • monitoring lokálnej literatúry, príprava reportov a odborných prekladov

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás