Nákladové štúdie

V zmysle legislatívnych a metodických požiadaviek je potrebné pripraviť analýzu efektívnosti nákladov z pohľadu platcu zdravotnej starostlivosti s použitím aktuálnych lokálnych nákladových údajov.

V oblasti nákladových štúdií našim klientom navrhujeme, realizujeme a vyhodnocujeme:

  • analýzy lokálnych nákladov pre potreby farmakoekonomického modelovania (s využitím panelu odborníkov a dostupných oficiálnych cenníkov)
  • nákladové štúdie (Cost of Illness Studies)
  • prospektívne a retrospektívne nákladové štúdie

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás