Epidemiologické analýzy

Pri predkladaní žiadostí o kategorizáciu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických pomôcok je potrebné predložiť lokálne epidemiologické údaje o ochorení, pre ktoré je liečba určená.

V oblasti epidemiológie našim klientom ponúkame:

  • spracovanie, nadstavbovú analýzu, hodnotenie a interpretáciu dostupných a publikovaných epidemiologických údajov
  • štandardizované analýzy časových trendov vývoja incidencie a mortality na vybrané ochorenia na Slovensku s vyjadrením medziročných zmien, štandardizované a medzinárodne porovnateľné prospektívne predikcie týchto ukazovateľov do aktuálneho roku,
  • výpočet veľkosti cieľovej populácie, vhodnej napr. na liečbu či intervenciu
  • geografické charakteristiky incidencie a mortality na definované ochorenie v SR podľa vybraných celkov (až po úroveň okresov)
  • extrapoláciu dát zo zahraničných údajov, porovnanie referenčných hodnôt s výstupmi na Slovensku, interpretácia zistených rozdielov a odchýlok
  • prípravu komplexných, vyčerpávajúcich, recenzovaných sumárov, ktoré možno plne citovať (tzv. reportov) o všetkých dostupných epidemiologických ukazovateľoch definovaného ochorenia v SR a v zahraničí
  • dizajn, realizáciu, vyhodnotenie a publikácie všetkých typov neintervenčných epidemiologických štúdií a prieskumov

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás