Analýzy údajov z rôznych databázových zdrojov (dáta NCZI, zdravotných poisťovní, registrov a pod.)

Údaje z reálnej klinickej praxe je možné získavať rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom štúdií, prieskumov, alebo registrov. Zdrojom podkladov môžu byť aj inštitúcie, ktoré zbierajú údaje o pacientoch a manažmente ich liečby pre rôzne účely (napr. zdravotné poisťovne, NCZI, e-health, a pod.).

Ponúkame spracovanie a analyzovanie údajov z veľkých databázových systémov (tzv. big data), pričom disponujeme:

  • technickým vybavením (hardvér a softvér)
  • znalosťami a skúsenosťami so spracovaním veľkých databáz (tzv. big data)
  • znalosťami o údajoch, ich štruktúre a limitáciách, s cieľom získať potrebné údaje bez potenciálneho zaťaženia biasmi (tzv. data mining)

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás