Analýzy údajov o spotrebe

Subjekty, ktoré pôsobia aktívne v prostredí zdravotníctva a farmaceutického trhu, potrebujú pravidelne vyhodnocovať spotrebu liekov a výdavky za lieky. Údaje o spotrebe liekov sú nevyhnutné pri príprave farmakoekonomických rozborov, napr. pri určovaní veľkosti cieľovej populácie, určení vhodného komparátora, alebo pri analýze dopadu na zdravotný rozpočet.

Tieto údaje sú potrebné tiež pri určovaní a prehodnocovaní podmienenej úhrady za lieky alebo pri stanovovaní niektorých administratívnych poplatkov za konania vo veciach kategorizácie. Disponujeme oficiálnymi údajmi o spotrebe a úhradách za lieky od roku 2006 a pomocou našej aplikácie Ex-PEND vieme údaje spracovať na základe individuálneho zadania pomocou rôznych filtrov  nastavení.

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás