Analýzy reálnej klinickej praxe

Pri mnohých ochoreniach vieme zabezpečiť chýbajúce alebo nedostatočné údaje o terapeutických zvyklostiach, demografických údajoch pacientov, či využívaní jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti. Tieto údaje sú potrebné pre modelovanie nákladovej efektivity a dopadu na zdravotný rozpočet v podmienkach Slovenska. 

Pre tieto účely zabezpečujeme napríklad údaje o:

  • manažmente ochorenia
  • liečebných postupoch, vrátane zastúpenia jednotlivých druhov liečby
  • očakávaných zmenách v manažmente ochorení v súvislosti so zavádzaním nových liekov
  • využívaní zdrojov zdravotnej starostlivosti
  • charakteristikách pacientov

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás