Analýzy konaní

Proces zaraďovania lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov je na Slovensku regulovaný príslušnými legislatívnymi a metodickými normami. V prípade, že žiadosť o úhradu lieku nespĺňa všetky zákonné a metodické požiadavky, liek nemôže byť zaradený do systému úhrad. Všetky konania, vrátane príloh, odporúčaní a dokumentov sú zverejnené na stránke MZ SR. V aplikácii eRiX spracovávame informácie o konaniach zverejnených na portáli MZ SR Kategorizácia liekov od 1.1.2012 až po konania iniciované v aktuálnom období.

Pomocou aplikácie eRiX poskytujeme údaje o:

  • kritériách pri rozhodovaní MZ SR o úhrade nových liekov a indikácií
  • dôvodoch nezaradenia liekov a indikácií na základe vydaného rozhodnutia MZ SR
  • úspešnosti zaraďovania nových liekov a indikácií

Analýzy vieme vykonať na základe individuálneho zadania podľa rôznych kritérií (napr. obdobie, výrobca, ATC skupiny, indikácie, a pod.).

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás