Kategorizácia

Zabezpečenie dostupnosti lieku a dosiahnutie jeho úhrady zdravotnými poisťovňami si vyžaduje dôkladnú znalosť procesu cenotvorby a kategorizácie. Pharm-In ponúka riešenia, ktoré integrujú klinické a ekonomické argumenty tak, aby sa v súlade s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami demonštrovala hodnota a prínos lieku.

V oblasti kategorizácie liekov poskytujeme nasledujúce služby:

  • denný monitoring konaní na elektronickom portáli MZ SR Kategorizácia s možnosťou e-mailovej notifikácie (služba MONITOR-In)
  • archivovanie rozhodovacej praxe (služba PRECEDENT)
  • prípravu dokumentácie ku všetkým typom konaní
  • vypracovanie všetkých typov žiadostí o zaradenie lieku
  • spracovanie pripomienok ku konaniam a námietok voči rozhodnutiam
  • prípravu programov zdieľania rizika a nákladov („Risk sharing“ a „Cost sharing“)
  • formálne zastupovanie pred inštitúciami liekovej politiky

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás