Aplikácia Epi-VIEW

Aplikácia ponúka na jednom mieste hĺbkové analýzy pri zhubných nádoroch, ktoré sú pripravované v spolupráci so Slovenskou onkologickou spoločnosťou. Poskytuje aktuálne, validované, štatisticky a metodicky korektne napredikované (do r. 2030) celonárodné epidemiologické údaje, vrátane detailných výpočtov incidencie, prevalencie, mortality, klinických štádií zhubných nádorov a pod.

Na základe informácií z vlastných celoslovenských epidemiologických štúdií a analýz umožňuje vypočítať veľkosti konkrétnej cieľovej populácie pacientov podľa zvolených kritérií, vrátane detailov o morfologických, vybraných imunohistochemických a genetických vyšetreniach pri danom type zhubného nádoru.

Aplikácia tiež sprístupňuje prehľad o spotrebe predpísaných liekov, ktoré uhradili zdravotné poisťovne podľa príslušnej diagnózy.

Máte záujem
o naše služby?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kde nás nájdete

Vyskúšajte naše aplikácie! 

Pharm-In Apps – základná výbava pre prácu v Market Access.

Online nástroje vám ušetria váš čas a pomôžu sa zorientovať sa v cenotvorbe a rozhodovacích procesoch.

Mám záujem o demo

Získajte prístup do Pharm-Info

Nájdite na našej stránke aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Služba Pharm-Info je sprístupnená klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Kontaktujte nás