Štúdie reálnej klinickej praxe

V zmysle legislatívnych požiadavok sa na Slovensku vyžaduje v procese kategorizácie liekov preukázanie nákladovej efektivity. Analýza má byť v zmysle metodických požiadaviek pripravená z pohľadu zdravotných poisťovní a má zahŕňať lokálne (slovenské) nákladové a epidemiologické údaje.

Vykonávame rôzne typy neintervenčných epidemiologických štúdií a prieskumov s cieľom získať lokálne informácie z reálnej praxe, vrátane:

  • základné informácie o ochorení a vybraných ukazovateľoch deskriptívnej epidemiológie v SR
  • manažment pacientov a využívanie rôznych typov zdravotnej starostlivosti pri danom ochorení
  • odhad nákladov na využívanie zdravotnej starostlivosti podľa potreby farmakoekonomických modelov pri danom ochorení
  • výpočet veľkosti cieľovej populácie pacientov, ktorí sú vhodní na konkrétnu (definovanú) terapeutickú intervenciu v súlade s jej SPC a indikačným obmedzením
  • aktuálne zastúpenie terapeutických režimov pri definovanom ochorení a predikcia vývoja zastúpenia terapeutických režimov

Ponúkame vám nákladové štúdie a prieskumy z rôznych terapeutických oblastí. V súčasnosti máme k dispozícii aktuálne nákladové štúdie pre viaceré diagnózy.

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, radi vám pošleme cenovú ponuku.

Abstrakty, ktoré nie sú na stránke zverejnené, sú k dispozícii na vyžiadanie.


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás