Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte špecifickú publikáciu, vyhľadávať môžete podľa rôznych fitrov (typ publikácie, oblasť, diagnóza, téma, rok). V prípade že máte záujme o niektorú publikáciu, kontaktujte nás.

Vybrané ukazovatele deskriptívnej epidemiológie a nákladovosti zhubných nádorov obličky v SR

 • Ondrušová, M., Špánik, S.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Bratislavské onkologické dni, LII. Ročník, Bratislava, 8.-9.10.2015.

Mám záujem

Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu pľúc na Slovensku

 • Ondrušová, M., Beržinec, P., Pšenková, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Onkológia (Bratisl.), 2015; 10(4): 214-218.

Mám záujem

Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu prostaty na Slovensku

 • Ondrušová, M., Kliment, J., Pšenková, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Onkológia (Bratisl.), 2015; 10(4): 226-229.

Mám záujem

Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu prsníka na Slovensku

 • Ondrušová, M., Mardiak, J., Pšenková, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Onkológia (Bratisl.), 10, 2015, č. 4, s. 210-2013.

Mám záujem

Vybrané ukazovatele epidemiológie kolorektálneho karcinómu na Slovensku

 • Ondrušová, M., Špánik, S., Pšenková, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Onkológia (Bratisl.), 10, 2015, č. 4, s. 219-222.

Mám záujem

Trendy ISPOR-u vo farmakoekonomike s potenciálom uplatnenia v Slovenskej republike

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXIX, venovaná 60-tinám doc. MUDr. Jána Bielika, CSc., predsedovi Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku. Trendy, perspektívy, možnosti vývoja farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií. Bratislava, kongresová sála MZ SR, Bratislava, 23.6.2015.

Mám záujem

Úvodné slovo

 • Ondrušová, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Onkológia (Bratisl.), 2015; 10(4): 1.

Mám záujem

Valuation of Patient Satisfaction With Pharmaceutical Care As A Tool For Increasing Quality Management In Community Pharmacy And Patient’s Quality Of Life

 • Minarikova D, Malovecka I, Foltan V, Bielik J, Psenkova M.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health. 2015;18(7):A835

Mám záujem

Vplyv abdominálnej obezity na hladinu testosterónu a metabolický syndróm

 • Levčíková, M., Fillo, J., Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

22. výročná konferencia SUS SLS, Prešov, 10.-12.6.2015.

Mám záujem

Vplyv regulácií na spotrebu antihypertenzív na Slovensku

 • Pšenková, M., Mackovičová, S., Marčišová, M., Ondrušová, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Cardiology Lett., 2015; 24(1): 5-18.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás