Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte špecifickú publikáciu, vyhľadávať môžete podľa rôznych fitrov (typ publikácie, oblasť, diagnóza, téma, rok). V prípade že máte záujme o niektorú publikáciu, kontaktujte nás.

Parallel Export And Its Impact On Availability Of Drugs In Slovakia

 • Psenkova, M., Mackovicova, S., Holocsi, L., Klapac, J., Sedlakova, K.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2016; 19(7): A451–A452

Mám záujem

Filling the gaps in HTA system – ISPOR views

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

CEE ISPOR Network Cross-boarder joint meeting, ISPOR Slovakia Chapter and ISPOR Hungary Chapter Meeting. Quality of HTA reflecting ISPOR guidelines in the CEE region – Case studies Slovakia and Hungary. Bratislava, 6.-7.5.2016.

Mám záujem

Dostupnosť inovácií na Slovensku

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Odborný seminár ISPOR Slovakia. Výzvy pri zavádzaní inovatívnych liekov do systému úhrad v SR. Bratislava, 25.10.2016.

Mám záujem

Controversies in the management of clinical stage I testicular seminoma

 • Ondrušová, M., Balogová, S., Lehotská, V., Kajo, K., Mrináková, B., Ondruš, D.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Cent. European J. Urol., 2016; 69(1): 35-39.

Mám záujem

Cost-Effectiveness of Ideglira Versus Basal-Bolus Insulin Intensification Regimens in Patients with Type 2 Diabetes in Slovak Setting

 • Psota, M., Racekova, N., Psenkova, M., Vandebrouck, T., Ramirez de Arellano, A.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2016; 19(7): A674

Mám záujem

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby mnohopočetého myelómu a jeho komplikácií na Slovensku

 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava 2015, 35 s. ISBN 978-80-89815-03-6.

Mám záujem

Výzvy liekovej politiky v oblasti zaraďovania onkologických liekov do systému úhrad

 • Pšenková, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Farmakoekonomika a lieková politika, 2015; 11(3-4): 9-19.

Mám záujem

Základy hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych technológií

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Odborný seminár ISPOR Slovakia: Analýza nákladovej efektívnosti – teoretické základy a využitie v praxi I. Bratislava, 16.6.2015.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov pľúc

 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava 2015, 48 s. ISBN 978-80-89815-01-2.

Mám záujem

Vybrané ukazovatele deskriptívnej epidemiológie a nákladovosti zhubných nádorov obličky v SR

 • Ondrušová, M., Špánik, S.
 • Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Onkológia (Bratisl.), 2015; 10 (Suppl. 4): 40.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás