Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte špecifickú publikáciu, vyhľadávať môžete podľa rôznych fitrov (typ publikácie, oblasť, diagnóza, téma, rok). V prípade že máte záujme o niektorú publikáciu, kontaktujte nás.

Cost-Effectiveness Evaluation Of Phid-CV Versus PCV-13 In Slovakia

 • Psota, M., Hlavinkova, L., Ondrusova, M., Besinova, N.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2017; 20(9): A789

Mám záujem

Vývoj incidencie urogenitálnych nádorov na Slovensku a vo svete

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

6. zimné urologické sympózium, Štrbské Pleso, 27.- 30.1.2016.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov kolorekta

 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2016. 54 s., ISBN 978-80-89815-07-7.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty invazívnych a „in situ“ karcinómov krčka maternice

 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2016. 40 s.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prsníka

 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Scientific Report. Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava 2016, 34 s. ISBN 978-80-89815-05-0.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty mnohopočetného myelómu

 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Scientific Report. Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava 2016, 39 s. ISBN 978-80-89815-04-3.

Mám záujem

Svetové i slovenské výzvy pre farmakoekonomiku a hodnotenie zdravotníckych technológií

 • Pšenková, M., Višňanský, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXI. Prínos prepojenia farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií s riadiacimi autoritami, pacientskymi organizáciami a klinickými odbormi Kongresová sála MZ SR, Bratislava, 25.5.2016.

Mám záujem

System of reimbursement in Slovakia

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC). 11th International Symposium Evidence-Based Health Care. HTA coverage and regulatory processes. Kraków, 12.-13.12.2016, 2016.

Mám záujem

The Indirect Costs of Breast Cancer in The Slovak Republic

 • Suchansky, M., Ondrusova, M., Psenkova, M.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2016; 19(7): A724–A725

Mám záujem

Manažment pacientov so seminómom testis v I

 • Ondruš, D., Ondrušová, M., Ušáková, V.
 • Prednášky na odborných konferenciách

klinickom štádiu. 23. výročná konferencia SUS, Žilina, 15.-17.6.2016.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás