Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte špecifickú publikáciu, vyhľadávať môžete podľa rôznych fitrov (typ publikácie, oblasť, diagnóza, téma, rok). V prípade že máte záujme o niektorú publikáciu, kontaktujte nás.

Súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu karcinómu obličky

 • Marenčák, J., Ondrušová, M., Ondruš, D.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Klin. Onkol., 2017; 30(3): l-7.

Mám záujem

Regulácia cien a úhrad liekov v SR

 • Pšenková, M., Mackovičová S. Psota, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava 2017, 72 s. ISBN 978-80-89815-13-15.

Mám záujem

Resource use and healthcare costs of chronic lymphocytic leukemia in Slovakia

 • Ondrusova M.,Suchansky M., Chudej J., Psenkova M.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2017; 20(9): A429–A430

Mám záujem

Kontrolné zoznamy pre hodnotenie FE

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Odborný seminár ISPOR Slovakia 25. apríl 2017. Vienna House Easy Chopin Bratislava.

Mám záujem

Epidemiológia zhubných nádorov.

 • Ondrušová, M.
 • Vedecké monografie

In: Kaušitz, J., Ondruš, D. a kol.: Všeobecná onkológia. Bratislava: Solen, 2017. s. 69-89. ISBN 978-80-89858-05-7.

Mám záujem

Importance of different grades of abdominal obesity on testosterone level, erectile dysfunction, and clinical coincidence

 • Fillo, J., Levčíková, M., Ondrušová, M., Breza, J., Labaš, P.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Am. J. Men‘ s Health, 2017; 11(2): 240-245.

Mám záujem

Drug Policy in Slovakia

 • Bucek Psenkova M, Visnansky M, Mackovicova S, Tomek D.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Value Health Reg Issues. 2017; 13:44-49.

Mám záujem

Epidemiológia karcinómu prostaty

 • Ondrušová, M., Ondruš, D.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Klin. urol., 2017; 13(1): 4-8.

Mám záujem

„Real world“ data and the potential of its use in Slovakia

 • Ondrušová, M., Bucek Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Scientific conference Pharmacoeconomis in Slovakia XXXIV. Bratislava, 6.12.2017.

Mám záujem

Cost-effectiveness analysis of IDegLira versus basal-bolus insulin for patients with type 2 diabetes in the Slovak health system

 • Psota, M., Bucek Psenkova, M., Racekova, N., Ramirez de Arellano, A., Vandebrouck, T., Hunt, B.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Clinicoecon Outcomes Res. 2017;9:749-762.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás