Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte špecifickú publikáciu, vyhľadávať môžete podľa rôznych fitrov (typ publikácie, oblasť, diagnóza, téma, rok). V prípade že máte záujme o niektorú publikáciu, kontaktujte nás.

Využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s reumatoidnou artritídou v SR

 • Ondrušová, M., Šteňová, E., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2017. 33 s., ISBN:978-80-89815-12-8.

Mám záujem

Zastúpenie histologických typov primárnych zhubných nádorov pľúc na Slovensku

 • Ondrušová, M., Beržinec, P., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2017. 38 s., 978-80-89815-10-4.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické ukazovatele karcinómu prostaty na Slovensku v porovnaní so zahraničím

 • Ondrušová, M., Ondruš, D.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Klin. Onkol., 2017; 30(2): 115-120.

Mám záujem

Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s karcinómom pľúc v SR

 • Ondrušová, M., Beržinec, P., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2017. 25 s., ISBN: 978-80-89815-09-8.

Mám záujem

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXIII. Kongresová sála MZ SR, Bratislava. 24. 5.2017.

Mám záujem

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti

 • Bucek Pšenková, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Farmakoekonomika a lieková politika, 2017, č. 3 – 4, s. 47-49.

Mám záujem

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku

 • Psota, M., Ondrušová, M., Pšenková, M., Martinka, E., Ilavská, A.
 • Publikácie zverejnené na internete

2. aktualizované vydanie 2017. Pharm-In, spol. s r.o.. 28 s. ISBN 978-80-89815-11-1

Mám záujem

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku, Pharm-In, spol

 • Psota, M., Ondrušová, M., Pšenková, M., Martinka, E., Ilavská, A.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In, spol. s r.o. 28 s. ISBN 978-80-89815-11-1

Mám záujem

Vplyv zavedenia prahovej hodnoty nákladov na QALY na zaraďovanie onkologických liekov

 • Pšenková, M., Psota, M., Suchanský, M., Ondrušová, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Onkológia (Bratisl.), 2017; 12 (2): 96-99.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc

 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

2. aktualizované vydanie. Bratislava, Pharm-In 2017. 52 s. ISBN 978-80-89815-08-1.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás