Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte špecifickú publikáciu, vyhľadávať môžete podľa rôznych fitrov (typ publikácie, oblasť, diagnóza, téma, rok). V prípade že máte záujme o niektorú publikáciu, kontaktujte nás.

Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prsníka

 • Ondrušová, M., Vertáková Krakovská, B., Suchanský,M.
 • Publikácie zverejnené na internete

3 vydanie. Bratislava, Pharm-In 2018, 47 s. ISBN 978-80-89815-21-0.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty mnohopočetného myelómu a zhubných nádorov plazmatických buniek

 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

2. aktualizované vydanie. Bratislava, Pharm-In 2018. 54 s. ISBN ISBN 978-80-971257-18-0.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru obličky okrem obličkovej panvičky

 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj, J.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2018. 65 s. ISBN 978-80-89815-22-7.

Mám záujem

Testosterone deficiency and bone metabolism damage in testicular cancer survivors

 • Ondrušová, M., Špániková, B., Ševčíková, K., Ondruš, D.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Am. J. Men‘ s Health, 2018; 12(3): 628-633.

Stiahnuť

Real world dáta a potenciál ich využívania na Slovensku

 • Bucek Pšenková, M., Ondrušová, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Farmakoekonomika a lieková politika, 2018; 14(1): 8-11.

Mám záujem

Regulácia cien a úhrad liekov v SR

 • Pšenková, M., Mackovičová S., Psota, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava 2018, 81 s. ISBN 978-80-971257-19-17.

Mám záujem

Riadený vstup liekov na trh ako nový fenomén v liekovej politike v SR

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXV.XII. Slovenská a česká farmakoekonomická konferencia. Kongresová sála MZ SR, Bratislava.13.06.2018.

Mám záujem

Deskriptívna epidemiológia mnohopočetného myelómu na Slovensku

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Myelómové fórum, Bratislava, 11.-12.5.2018.

Mám záujem

Deskriptívna epidemiológia nádorov urologickej lokalizácie v Slovenskej republike

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

7. zimné urologicko-transplantačné sympózium, Štrbské Pleso, 17-20.1.2018.

Mám záujem

Epidemiológia a rizikové faktory nádorových ochorení, s. 18-37

 • Špánik, S., Ondrušová, M.
 • Vedecké monografie

In: Záhorec, R., Michálek, P. a kol.: Anestézia a perioperačná starostlivosť v onkológii. Praha: Mladá fronta, 2018. ISBN 978-80-204-4688-6.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás