Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte špecifickú publikáciu, vyhľadávať môžete podľa rôznych fitrov (typ publikácie, oblasť, diagnóza, téma, rok). V prípade že máte záujme o niektorú publikáciu, kontaktujte nás.

Predikcia dopadu aktuálnych zmien v legislatíve na výdavky na lieky.

 • Bucek Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Aktuality Market Access 2018. Revízie úhrad a hodnota za peniaze – skúsenosti vo svete a realita na Slovensku. Bratislava. 28.3.2019.

Mám záujem

Analýza veľkosti vybraných subpoopulácií pacientov s ochorením koronárnych ciev a ochorením periférnych ciev a zastúpenie liečebných alternatív v reálnej praxi na Slovensku v roku 2017.

 • Psota, M., Suchanský, M., Blažinská, L.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In 2018. 40 s. ISBN 978-80-89815-28-9.

Mám záujem

Cost-utility analysis of cariprazine compared to risperidone among patients with negative symptoms of schizophrenia in selected Central and Eastern European Countries.

 • Nemeth, B., Bendes, R., Nagy, B., Deak, I.A., Toth, B., Koczian, K., Horvath, M. Croitoru, C., Tarhajova, M., Psota, M. Kuchar, J. Bucek Psenkova, M. Vokó, Z.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2018; 21(3), S281–S282

Mám záujem

Comparison of selected drugs prices in EU countries.

 • Bucek Psenkova, M., Mackovicova, S.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2018; 21(3): S164

Mám záujem

Ako počítať veľkosť cieľovej populácie pre účely farmakoekonomických rozborov?

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA  SLOVENSKU  XXXVI. Kongresová sála MZ SR, Bratislava.5.12.2018.

Mám záujem

Aplikácia novej legislatívy v praxi. Zaraďovanie liekov do ZKL.

 • Psota, M., Kuchar, J., Bucek Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA  SLOVENSKU  XXXVI. Kongresová sála MZ SR, Bratislava.5.12.2018.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov močového mechúra.

 • Ondrušová, M., Kuraj, J., Ondruš, D.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava 2018, 73 s., ISBN 978-80-89815-24-1

Mám záujem

Zaraďovanie liekov do ZKL

 • Kuchar, J.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Úspešnosť a dĺžka trvania konaní, aplikácia novej legislatívy v praxi. Seminár Výzvy Market Access na Slovensku v roku 2018. 27.6.2018, Bratislava.

Mám záujem

Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti u pacientov s mnohopočetným myelómom na Slovensku

 • Ondrušová, M., Chudej, J., Melišková, V., Suchanský, M.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2018. 35 s., ISBN: 978-80-89815-17-3.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prsníka

 • Ondrušová, M., Vertáková Krakovská, B., Suchanský,M.
 • Publikácie zverejnené na internete

3 vydanie. Bratislava, Pharm-In 2018, 47 s. ISBN 978-80-89815-21-0.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás