Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte špecifickú publikáciu, vyhľadávať môžete podľa rôznych fitrov (typ publikácie, oblasť, diagnóza, téma, rok). V prípade že máte záujme o niektorú publikáciu, kontaktujte nás.

The indirect costs of diabetes mellitus in the Slovak Republic

 • Suchansky, M., Maronova, M., Psenkova, M., Ondrusova, M.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2019; 22(3): S577

Mám záujem

Fakty a mýty o nákladoch na lieky. História a súčasnosť nákladov na lieky na Slovensku.

 • Mackovičová, S.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Seminár Zdravotníctvo a dostupnosť liečby a liekov. Bratislava, 25.1.2019

Mám záujem

Lieková politika v číslach od roku 2010

 • Bucek Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Seminár Market Access: Mýty a fakty v liekovej politike a financovaní zdravotníctva. Bratislava, 27.06.2019

Mám záujem

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku. Aktualizácia 2019.

 • Psota, M., Ondrušová, M., Pšenková, M., Martinka, E., Ilavská, A.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In 2019.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov prsníka.

 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj J.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2019. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2019, 78 s. ISBN 978-80-89815-32-6.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc.

 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj, J.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2019. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2019, 78 s. ISBN: 978-80-89815-33-3.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov pery‚ ústnej dutiny a hltana.

 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj, J.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2019. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2019, 217 s., ISBN: 978-80-89815-31-9.

Mám záujem

The Management of Type 2 Diabetes with Once-Weekly Semaglutide Versus Dulaglutide: A Long-Term Cost-Effectiveness Analysis in Slovakia.

 • Malkin, S.J.P., Russel-Szymczyk, M., Psota, M. et al.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Adv Ther (2019).

Mám záujem

Analýza priamych nákladov na cievnu ischemickú mozgovú príhodu v SR.

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA  SLOVENSKU  XXXVII. Kongresová sála MZ SR, Bratislava.5.6.2019.

Mám záujem

Nákladová efektívnosť trombolytickej liečby ischemickej cievnej mozgovej príhody v podmienkach SR.

 • Psota, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA  SLOVENSKU  XXXVII. Kongresová sála MZ SR, Bratislava.5.6.2019.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás