Publikácie v odborných periodikách

Systémový lupus erythematosus a jeho dopady na priame a nepriame náklady na Slovensku

 • Pšenková, M., Helbich, M., Mackovičová, S., Hroncová, D.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Farmakoekonomika a lieková politika, 2011; 7(4): 24-35.

Mám záujem

Farmakoekonomický pohľad na systémový lupus erythematosus

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXII. Zdravie a zdravotníctvo v perspektíve národnej i globálnej politiky a ekonomiky. Zdravotníctvo a ekonomika, perspektívy liekovej politiky, klastre v liekovej politike, farmakoekonomika v praxi, hodnotenie zdravotníckych technológií v praxi. Bratislava, kongresová sála MZ SR, Bratislava, 14.12.2011.

Mám záujem

Health Economics of Sclerosis Multiplex in Slovakia

 • Psenkova, M., Paluch, A., Bielik, J., Novak, I.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2011; 14(6): A320

Mám záujem

História a súčasnosť registrov v Slovenskej republike, úloha štátu a zdravotných poisťovní pri tvorbe a udržiavaní registrov, možnosti využitia pre farmaceutický priemysel

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Market Access: Pacientske registre. Odborný seminár Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, Bratislava, 24.11.2011.

Mám záujem

Udržateľnosť budúcich výdavkov na onkologickú liečbu a možné zdieľanie rizika a neistoty pri jej financovaní

 • Pšenková, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Farmakoekonomika a lieková politika. 2010; 6(2)

Mám záujem

Cost Utility Analysis of HPV Vaccination with Bivalent AS04 Adjuvant Vaccine in Slovakia and Impact of Vaccine Protection Duration on Cost-effectiveness Endpoints

 • Bielik, J., Foltan, V., Psenkova, M., Hroncova, D., Marusakova, E. et al.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2010; 13(7): A541-542

Mám záujem

Štruktúra a klasifikácia údajov pre pacientské registre

 • Balvan, B., Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XVIII. Finančne náročná liečba, etické aspekty finančne náročnej liečby, hodnotenie zdravotníckych technológií, farmakoekonomika v praxi. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v rámci Dohody o spolupráci medzi MZ SR a WHO/EURO na roky 2008 – 2009. Kongresová sála MZ SR, Bratislava, 10.12.2009.

Mám záujem

Prístupy k hradeniu finančne náročnej liečby- skúsenosti z vybraných krajín

 • Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XVIII. Finančne náročná liečba, etické aspekty finančne náročnej liečby, hodnotenie zdravotníckych technológií, farmakoekonomika v praxi. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v rámci Dohody o spolupráci medzi MZ SR a WHO/EURO na roky 2008 – 2009. Kongresová sála MZ SR, Bratislava, 10.12.2009.

Mám záujem

Reimbursement of Innovative Drugs in Slovakia – Pharmacoeconomics of Agomelatin in Depression

 • Tomek, D., Psenkova, M., Hanzelova, M.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2009; 12(7): A364-365

Mám záujem

Pacientské registre – potreba reálnych dát v hodnotení účinnosti, bezpečnosti a nákladovej efektivity liekov

 • Pšenková, M., Tomek, D., Balvan B.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Farmakoekonomika a lieková politika, 2009; 5(2): 12-22.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás