Publikácie v odborných periodikách

Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku. Aktualizácia 2019.

 • Psota, M., Ondrušová, M., Pšenková, M., Martinka, E., Ilavská, A.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In 2019.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov prsníka.

 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj J.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2019. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2019, 78 s. ISBN 978-80-89815-32-6.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc.

 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj, J.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2019. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2019, 78 s. ISBN: 978-80-89815-33-3.

Mám záujem

Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov pery‚ ústnej dutiny a hltana.

 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj, J.
 • Publikácie zverejnené na internete

Bratislava, Pharm-In 2019. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2019, 217 s., ISBN: 978-80-89815-31-9.

Mám záujem

The Management of Type 2 Diabetes with Once-Weekly Semaglutide Versus Dulaglutide: A Long-Term Cost-Effectiveness Analysis in Slovakia.

 • Malkin, S.J.P., Russel-Szymczyk, M., Psota, M. et al.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Adv Ther (2019).

Mám záujem

Analýza priamych nákladov na cievnu ischemickú mozgovú príhodu v SR.

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA  SLOVENSKU  XXXVII. Kongresová sála MZ SR, Bratislava.5.6.2019.

Mám záujem

Nákladová efektívnosť trombolytickej liečby ischemickej cievnej mozgovej príhody v podmienkach SR.

 • Psota, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA  SLOVENSKU  XXXVII. Kongresová sála MZ SR, Bratislava.5.6.2019.

Mám záujem

Potreba nových odporúčaní pre farmakoekonomické hodnotenia na Slovensku.

 • Bucek Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXVII. Kongresová sála MZ SR, Bratislava.5.6.2019.

Mám záujem

Predikcia dopadu aktuálnych zmien v legislatíve na výdavky na lieky.

 • Bucek Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Aktuality Market Access 2018. Revízie úhrad a hodnota za peniaze – skúsenosti vo svete a realita na Slovensku. Bratislava. 28.3.2019.

Mám záujem

Analýza veľkosti vybraných subpoopulácií pacientov s ochorením koronárnych ciev a ochorením periférnych ciev a zastúpenie liečebných alternatív v reálnej praxi na Slovensku v roku 2017.

 • Psota, M., Suchanský, M., Blažinská, L.
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In 2018. 40 s. ISBN 978-80-89815-28-9.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás