Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte špecifickú publikáciu, vyhľadávať môžete podľa rôznych fitrov (typ publikácie, oblasť, diagnóza, téma, rok). V prípade že máte záujme o niektorú publikáciu, kontaktujte nás.

Aktualizácia odporúčaní a kontrolného zoznamu CHEERS (2022) pre reportovanie farmako-ekonomických analýz

 • Grega, D., Bucek Pšenková, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Farmakoekonomika na Slovensku, XLVI., Bratislava,17. januára 2024.

Mám záujem

Is Risk-Stratifying Patients with Colorectal Cancer Using a Deep Learning-Based Prognostic Biomarker Cost-Effective?

 • Kenseth, A., Kantorova, D., Seo, M.K. et al.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Pharmacoeconomics. 2024 Apr 7. Epub ahead of print. PMID: 38584239.

Mám záujem

The Checklist for Standard Methodological Requirements and Reporting of Economic Evaluation of Medicines in Slovakia.

 • Bucek Psenkova M, Hlavinkova L, Visnansky M, Grega D, Ondrusova M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Value Health Reg Issues. 2024 Jan;39:14-19.

Mám záujem

Evaluation of the Effectiveness of Teduglutide Treatment in Patients with Short Bowel Syndrome in Slovakia—Multicenter Real-World Study.

 • Gombošová L, Suchanský M, Krivuš J, Hornová J, Havlíčeková Z, Fojtová A, Norek B, Valachová I, Šprláková J, Gazda J, Ondrušová, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Journal of Clinical Medicine. 2024; 13(5):1238.

Mám záujem

Evaluation of efficacy of teglutide treatment in patients with short bowel syndrome in Slovakia, multicenter epidemiological study.

 • Gombosova, L., Ondrusova, M., Gazda, J., Hornova, J., Krivus, J., Fojtova, A., Norek, B.,      Sprlakova, J., Havlicekova, Z., Valachova, I.
 • Prednášky na odborných konferenciách

45th Espen Congress on clinical nutrition and metabolism, Lyon, 11-14 September 2023

Mám záujem

Vybrané sociálne aspekty chronických ochorení na Slovensku

 • Suchanský, M. Grega, D., Ondrušová, M. Szilagyiová, P, Szabó, T.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Farmakoekonomika na Slovensku, XLVI., Bratislava,17. januára 2024.

Mám záujem

REGULÁCIA CIEN A ÚHRAD LIEKOV V SR. Prehľad legislatívy v systéme kategorizácie a cenotvorby. 11. vydanie.

 • Bucek Pšenková, M. Mackovičová, S.
 • Vedecké monografie

Pharm-In, 2024. ISBN: 978-80-89815-46-3

Mám záujem

Postavenie imunoterapie v liečbe trojito negatívneho karcinómu prsníka: Literárny prehľad a vlastné skúsenosti.

 • Mriňáková, B., Vertáková Krakovská, B., Hančinová, M., Lehotská, V., Ondrušová, M., Ondruš, D.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Lek. Obz., 2023; 72(10): 440-444

Mám záujem

Usage and impact of patient-reported outcomes in epilepsy.

 • Vonck, K., Biraben, A., Bosak, M. (...Ondrusova, M.)
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Brain and Behavior, 2023; 13(12): e3342.

Mám záujem

Vieme, koľko je na Slovensku pacientov so zhubnými nádormi pľúc?

 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Mriňáková, B., Urda, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Onkológia (Bratisl.), 2023; 18(4): 286-289.

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás