Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte špecifickú publikáciu, vyhľadávať môžete podľa rôznych fitrov (typ publikácie, oblasť, diagnóza, téma, rok). V prípade že máte záujme o niektorú publikáciu, kontaktujte nás.

Stručná analýza potreby a dostupnosti lokálnych vstupných údajov pre potreby farmako-ekonomických analýz na Slovensku

 • Mária Bucek Pšenková, Martina Ondrušová, Martin Suchanský
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In, 2022. Vydané ako elektronická publikácia.

Stiahnuť

Ktoré faktory ovplyvňujú „vek liekov“ v zozname hradených liekov na Slovensku?

 • Marek Psota, Mária Bucek Pšenková
 • Prednášky na odborných konferenciách

Výzvy Market Access a Patient Empowerment 2022/1. Vek liekov a popieranie inovácií. 30.3.2022.

Mám záujem

Prístup k zdravotníckym dátam počas COVID 19 pandémie. Poučili sme sa?

 • Suchanský, M., Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Farmakoekonomika na Slovensku XLI. 2.6.2021

Stiahnuť

Hereditárny angioedém v podmienkach Slovenska – výzvy a problémy: Hereditary angioedema – basic characteristics of the disease.

 • JESEŇÁK, M., ONDRUŠOVÁ, M., HRUBIŠKOVÁ, K. a BÁNOVČIN, P.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Klinická imunológia a alergológia. Bratislava: BONUS C.C.S., 2020, 30(4), 8 a 10-11 a 13-14. ISSN 1335-0013.

Mám záujem

Bez kvalitných dát nie je možné robiť dobré rozhodnutia.

 • Suchanský, M., Ondrušová, M.
 • Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Farmakoekonomika na Slovensku XL. 2. decembra 2020, Bratislava

Stiahnuť

Priame a nepriame náklady na manažment diabetes mellitus na Slovensku.

 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Pálešová, I.
 • Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Farmakoekonomika na Slovensku XL. 2. decembra 2020, Bratislava.

Stiahnuť

Cost-effectiveness of rivaroxaban 2.5 mg bid with asa versus ASA monotherapy in patients with coronary artery disease or peripheral artery disease in Slovakia.

 • Psota, M., Psenkova, M. Briere, J.B., Bowrin, K., Millier, A., Paulis, L. Krockova, R.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2019; 22(3): S571

Mám záujem

The healthcare management of patients with the coronary and peripheral arterial diseases

 • Ondrusova, M., Meliskova, V., Psenkova, M., Krockova, M., Paulis, L.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2019; 22(3): S550–S551

Mám záujem

Cost-effectiveness of thrombolysis with alteplase in patients with acute ischemic stroke in Slovakia

 • Blazinska, M., Psota, M., Spitzerova, H. Psenkova, M.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2019; 22(3): S596

Mám záujem

Original vs biosimilar drugs price differences in EU countries

 • Psenkova, M., Mackovicova, S.
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Value in Health, 2019; 22(3): S680

Mám záujem

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás