Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte špecifickú publikáciu, vyhľadávať môžete podľa rôznych fitrov (typ publikácie, oblasť, diagnóza, téma, rok). V prípade že máte záujme o niektorú publikáciu, kontaktujte nás.

Quality of life, disease control and mental health in patients with hereditary angioedema in Slovakia – national online survey.

 • Jeseňák, M., Hrubišková, K., Suchanský, M., Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

13th C1-inhibitor deficiency and angioedema workshop, 4-7 May, 2023

Mám záujem

Prístupy hodnotiteľov k vstupným dátam z reálnej klinickej praxe vo farmakoekonomických rozboroch v SR

 • Martina Ondrušová, Mária Bucek Pšenková
 • Prednášky na odborných konferenciách

Farmakoekonomika na Slovensku, XLV, Bratislava, 7. júna 2023.

Mám záujem

Real-world outcomes of mepolizumab treatment in severe eosinophilic asthma patients – retrospective cohort study in Slovakia

 • Jesenak, M, Vanecek, V, Ondrusova, M, Urdova, V, Dostalova, K, Hochmuth, L
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2023; 167:XX.

Mám záujem

Epidemiológia zhubných nádorov hlavy a krku na Slovensku.

 • Marková, S., Suchanský, M., Ondruš, D., Ondrušová, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Lek. Obz., 2023; 72(4): 158-163  

Mám záujem

Vybrané epidemiologické ukazovatele zhubných nádorov hlavy a krku na Slovensku v porovnaní so zahraničím.

 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Ondruš, D., Marková, S.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Klin. Onkol., 2023; 36(2): 135-142

Mám záujem

Lung Cancer Screening Initiative in Slovakia: Guidelines of screening implementation

 • Juskanič, D., Sandor, F., Denkova, L., Juhos, P., Janik, M., Hotzas, J., Polakova Mistinova, J., Senitko, M., Ondrušová, M.
 • Vedecké práce v odborných časopisoch

Bratisl Med J 2023; 124 (2)

Mám záujem

Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu prostaty.

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

VI. onkourologické sympozium, 25.-26.11.2022, Demänovská dolina, Nízke Tatry.

Mám záujem

Descriptive epidemiological, morphological, immunohistochemical and genetic indicators in primary lung cancer in the Slovak Republic.

 • Ondrušová, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

6th Pannonia Conggress of Pathology, 18.-21.5.2022, Tále, Nízke Tatry

Mám záujem

Inovatívny prístup ku komplexnému spracovaniu vybraných epidemiologických indikátorov v SR. Case study: Zhubné nádory pľúc.  

 • Ondrušová, M., Suchanský, M.
 • Prednášky na odborných konferenciách

Farmakoekon. Liek. Polit., 2022; 18(1): 29-30.

Mám záujem

Stručná analýza potreby a dostupnosti lokálnych vstupných údajov pre potreby farmako-ekonomických analýz na Slovensku

 • Mária Bucek Pšenková, Martina Ondrušová, Martin Suchanský
 • Publikácie zverejnené na internete

Pharm-In, 2022. Vydané ako elektronická publikácia.

Stiahnuť

Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás