Pharm-InSIGHT newsletter

Pharm-InSIGHT newsletter je pravidelný prehľad informácií a údajov o novoregistrovaných liekoch, trendoch vo výdavkoch a spotrebe liekov ako aj o zaraďovaní nových liekov do systému úhrad na Slovensku. Všetky údaje sú prevzaté z aplikácií Pharm-In Apps, ktoré využívajú verejne dostupné údaje publikované štátnymi inštitúciami, predovšetkým Európskou liekovou agentúrou (EMA), ŠÚKL, MZ SR a NCZI.

Potrebujete pomôcť s prípravou výstupov z Pharm-In Apps? Kontaktujte nás.

Pharm-InSIGHT newsletter si môžete stiahnuť nižšie.


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás