Pharm-InSIGHT 2023

Nová publikácia:

Pharm-InSIGHT 2023
Farmaceutický trh na Slovensku

Predkladaná publikácia nadväzuje na pravidelné mesačné analýzy farmaceutického trhu PHARM-InSIGHT, ktoré vydávame od roku 2022 a získali si medzi profesionálmi v oblasti liekovej politiky a zdravotníctva veľkú obľubu. Publikácia predstavuje komplexný analytický prehľad farmaceutického trhu v roku 2023, zahŕňajúci rôzne pohľady na spotrebu a výdavky za lieky a dostupnosť a zaraďovanie nových liekov a indikácií do systému úhrad v roku 2023 na základe verejne dostupných a vyžiadaných údajov od štátnych autorít.

V publikácii nájdete výber najzaujímavejších analýz, ktoré môžu byť využiteľné pre účely plánovania a strategického rozhodovania vo farmaceutických spoločnostiach a zdravotníckych inštitúciách a môžu byť tiež užitočné aj pre rôzne prezentácie o farmaceutickom trhu na Slovensku. V publikácii nechýbajú ani špecifické analýzy, ktoré pomáhajú hodnotiť zaraďovanie inovatívnych liekov do systému úhrad, ako napr. analýzy „veku“ liekov, alebo zavádzanie „orphan“ a ATMP liekov, či dostupnosť liekov pri ochoreniach s najväčšou úmrtnosťou na Slovensku.

Zahrnuté sú aj štatistické výstupy hodnotiacich a rozhodovacích procesov NIHO a MZ SR, analýzy dĺžky trvania konaní a ich úspešnosti a pri neúspešných konaniach aj hlavné dôvody pre nezaradenie liekov do systému úhrad. Zaujímavý je aj pohľad na výdavky na lieky nezaradené v ZKL a aktuálnou témou je aj dostupnosť liekov a preto nechýba ani stručná štatistika výpadkov dodávok liekov na Slovensku. S ohľadom na legislatívne určenú povinnosť referencovania cien liekov môže byť prínosné aj porovnanie cien vybraných liekov s inými krajinami.

Obsah publikácie si môžete pozrieť TU.

Máte záujem o publikáciu? Kontaktujte nás!


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás