Analýzy manažmentu a nákladovosti ochorení

V zmysle legislatívnych požiadaviek sa na Slovensku vyžaduje v procese kategorizácie liekov preukázanie nákladovej efektivity. Analýza má byť v súlade s metodickými požiadavkami pripravená z pohľadu zdravotných poisťovní a má zahŕňať lokálne (slovenské) nákladové a epidemiologické údaje.

Ponúkame vám nákladové štúdie z rôznych terapeutických oblastí. V súčasnosti máme k dispozícii aktuálne nákladové štúdie pre viaceré diagnózy, napríklad:

  • Ondrušová, M., Chudej, J., Melišková, V., Suchanský, M.: Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti u pacientov s mnohopočetným myelómom na Slovensku. Bratislava. Pharm-In 2018. 35 s., ISBN: 978-80-89815-17-3.
  • Ondrušová, M., Šteňová, E., Suchanský, M.: Využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s reumatoidnou artritídou v SR. Bratislava, Pharm-In 2017. 33 s., ISBN:978-80-89815-12-8.
  • Ondrušová, M., Beržinec, P., Suchanský, M.: Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s karcinómom pľúc v SR. Bratislava, Pharm-In 2017. 25 s., ISBN: 978-80-89815-09-8.
  • Psota, M., Ondrušová, M., Pšenková, M., Martinka, E., Ilavská, A.: Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku. 2. aktualizované vydanie 2017. Pharm-In, 2017. 28 s. ISBN 978-80-89815-11-1

Analýzy na stiahnutie:


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás