Analýzy manažmentu a nákladovosti ochorení

V zmysle legislatívnych požiadaviek sa na Slovensku vyžaduje v procese kategorizácie liekov preukázanie nákladovej efektivity. Analýza má byť v súlade s metodickými požiadavkami pripravená z pohľadu zdravotných poisťovní a má zahŕňať lokálne (slovenské) nákladové a epidemiologické údaje.

Ponúkame vám nákladové štúdie z rôznych terapeutických oblastí. V súčasnosti máme k dispozícii nákladové štúdie pre viaceré diagnózy, napríklad:

  • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Súhrnné epidemiologické charakteristiky a komplexná analýza dostupných hard-dát, vrátane nákladových položiek, pri malígnom melanóme v SR.
  • Psota, M., Martinka, E., Ilavská, A., Ondrušová, M.: Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku. Aktualizácia 2019. Pharm-In 2019, vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 34 s. ISBN 978-80-89815-36-4.
  • Ondrušová, M., Jeseňák, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Analýza veľkosti cieľovej populácie a vybraných deskriptívnych charakteristík pacientov s hereditárnym angioedémom na Slovensku. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2020, 74 s. ISBN 978-80-89815-41-8
  • Ondrušová, M., Maronová, M., Soják, Ľ.: Deskriptívna analýza využívania vybranej zdravotnej starostlivosti pri HIV pozitívnych pacientoch v podmienkach reálnej klinickej praxe v SR. Bratislava, Pharm-In 2019. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2019, 20 s. ISBN 978-80-89815-37-1.
  • Ondrušová, M., Melišková, V.:  Analýza veľkosti cieľovej populácie pacientov s komplexnými perianálnymi fistulami pri Crohnovej chorobe. Bratislava, Pharm-In 2019. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2019, 25 s. ISBN 978-80-89815-35-7.

Analýzy na stiahnutie:


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás