Legislatíva a lieková politika

Regulácia cien a úhrad liekov v SR. Legislatíva a metodika v systéme kategorizácie a cenotvorby.

Ôsme, prepracované a doplnené vydanie predkladanej publikácie prináša podrobný prehľad regulácií v liekovej politike na Slovensku a poskytuje základný zdroj informácií potrebných pre orientáciu v tejto oblasti. Obsahuje komplexné informácie od analýzy subjektov zúčastňujúcich sa na procesoch liekovej politiky, až po legislatívne a metodické opatrenia, systém tvorby cien a stanovenie úhrady až po termíny konaní a postup pri podávaní žiadostí o cenu a úhradu liekov.

Publikácia zahŕňa všetky zmeny, ktoré boli schválené v roku 2020 a zahŕňa všetky zmeny legislatívy v oblasti regulácie cien a úhrad liekov.

Publikácia môže slúžiť ako príručka pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s reguláciami v liekovej politike, vrátane pracovníkov farmaceutických spoločností, zdravotných poisťovní a iných inštitúcií v sektore zdravotníctva.

Publikácia je dostupná je v elektronickej forme (formát pdf) v slovenskom aj anglickom jazyku, obidve jazykové verzie majú pridelený ISBN kód a sú plne citovateľné. Rozsah každej jazykovej verzie je 87 strán.


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás