Legislatíva a lieková politika

Regulácia cien a úhrad liekov v SR. Legislatíva a metodika v systéme kategorizácie a cenotvorby.

Publikácia prináša podrobný prehľad regulácií v liekovej politike na Slovensku a poskytuje základný zdroj informácií potrebných pre orientáciu v tejto oblasti. Obsahuje komplexné informácie od analýzy subjektov zúčastňujúcich sa na procesoch liekovej politiky, až po legislatívne a metodické opatrenia, systém tvorby cien a stanovenie úhrady až po termíny konaní a postup pri podávaní žiadostí o cenu a úhradu liekov. Môže slúžiť ako príručka pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s reguláciami v liekovej politike, vrátane pracovníkov farmaceutických spoločností, zdravotných poisťovní a iných inštitúcií v sektore zdravotníctva. Publikácia je dostupná je v elektronickej forme (formát pdf) v slovenskom aj anglickom jazyku, obidve jazykové verzie majú pridelený ISBN kód a sú plne citovateľné.

Desiate vydanie publikácie zahŕňa všetky zmeny v oblasti regulácie cien a úhrad liekov na Slovensku, schválené v rámci aktuálne prebiehajúceho legislatívneho procesu k novele Zákona 363/2011 Z. z.,okrem iného napríklad:

  • Nové pravidlá pre zaradenie lieku do ZKL a pre stanovenie úhrady a ceny
  • Určenie úhrady pre lieky na inovatívnu liečbu, lieky na ojedinelé ochorenia a lieky určené na liečbu závažného ochorenia
  • Nové pravidlá prehodnocovania úhrad pre lieky zaradené v ZKL
  • Osobitná cenová regulácia
  • Nové pravidlá pre farmako-ekonomické analýzy
  • Zmluva o podmienkach úhrady pre účel zaradenia lieku do ZKL

Súčasťou elektronickej publikácie vo formáte pdf v slovenskom a anglickom jazyku aj súhrnná prezentácia vo formáte pdf v slovenskom a anglickom jazyku.

Publikácia bude dostupná v septembri 2022.


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás