Epidemiologické prehľady

Pripravujeme najaktuálnejšie epidemiologické a bioštatistické analýzy vypracované na základe dostupných národných údajov o výskyte (incidencii) a úmrtnosti (mortalite) na vybrané ochorenia, vrátane predikcií týchto indikátorov do aktuálnych rokov, výpočtu kumulatívneho rizika ochorenia a úmrtia, analýz a predikcií prevalencie, zastúpenia a vývoja klinických štádií, histologických typov, prežívania a popis charakteristík ďalších vybraných klinických parametrov podľa druhu ochorenia.

Analýza obsahuje aj prehľad celosvetovej incidencie, mortality, prežívania a popis vplyvu rizikových faktorov na definované ochorenie. Súčasťou analýzy je štruktúrovaný abstrakt, ktorý je obsahovo vhodný do žiadosti o zaradenie lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov. V analýzach sú obsiahnuté všetky potrebné údaje pre prípravu žiadosti o zaradenie lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov a farmakoekonomického rozboru (tzn. údaje o aktuálnej prevalencii, incidencii a mortalite na dané ochorenie v SR). 

Ponúkame vám epidemiologické analýzy z rôznych terapeutických oblastí. V súčasnosti máme k dispozícii aktuálne analýzy pre viaceré diagnózy, napríklad:

 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M. (eds) a kol.: Vybrané deskriptívne charakteristiky epidemiologických indikátorov, morfologických, imunohistochemických a genetických vyšetrení pri primárnych zhubných nádoroch pľúc v SR. Retrospektívna deskriptívna štúdia. [online]. Bratislava: Pharm-In, spol. s r. o., 2021, 1 ed., [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné na: www.pharmin.sk
 • Ondrušová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky vyšetrení PD-L1 pri zhubných nádoroch pľúc v SR. Január-Jún 2020. Bratislava, Pharm-In 2021. Vydané ako elektronická publikácia www.pharmin.sk, 2020.
 • Ondrušová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky vyšetrení PD-L1 pri zhubných nádoroch pľúc v SR. Júl-December 2020. Bratislava, Pharm-In 2021. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2021.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky zhubného nádoru pečene a vnútropečeňových žlčových ciest v SR. Bratislava, Pharm-In 2021. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2021.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky zhubného nádoru hrubého čreva, rektosigmoidového spojenia hrubého čreva a konečníka v SR. Bratislava, Pharm-In 2021. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2021.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky malígneho melanómu kože v SR. Bratislava, Pharm-In 2021. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2021.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky zhubného nádoru obličky okrem obličkovej panvičky v SR. Bratislava, Pharm-In 2021. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2021.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky zhubného nádoru močového mechúra v SR. Bratislava, Pharm-In 2021. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2021.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky zhubného nádoru priedušiek a pľúc v SR. Bratislava, Pharm-In 2021. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2021.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky zhubného nádoru štítnej žľazy v SR. Bratislava, Pharm-In 2021. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2021.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky folikulového lymfómu v SR. Bratislava, Pharm-In 2021. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2021.

Analýzy na stiahnutie:


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás