Epidemiologické prehľady

Pripravujeme najaktuálnejšie epidemiologické a bioštatistické analýzy vypracované na základe dostupných národných údajov o výskyte (incidencii) a úmrtnosti (mortalite) na vybrané ochorenia, vrátane predikcií týchto indikátorov do aktuálnych rokov, výpočtu kumulatívneho rizika ochorenia a úmrtia, analýz a predikcií prevalencie, zastúpenia a vývoja klinických štádií, histologických typov, prežívania a popis charakteristík ďalších vybraných klinických parametrov podľa druhu ochorenia.

Analýza obsahuje aj prehľad celosvetovej incidencie, mortality, prežívania a popis vplyvu rizikových faktorov na definované ochorenie. Súčasťou analýzy je štruktúrovaný abstrakt, ktorý je obsahovo vhodný do žiadosti o zaradenie lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov. V analýzach sú obsiahnuté všetky potrebné údaje pre prípravu žiadosti o zaradenie lieku do Zoznamu kategorizovaných liekov a farmakoekonomického rozboru (tzn. údaje o aktuálnej prevalencii, incidencii a mortalite na dané ochorenie v SR). Všetky epidemiologické analýzy sú plne citovateľné, recenzované odborníkom z príslušnej oblasti, s prideleným vlastným ISBN kódom.

Ponúkame vám epidemiologické analýzy z rôznych terapeutických oblastí. V súčasnosti máme k dispozícii aktuálne analýzy pre viaceré diagnózy, napríklad:

 • Ondrušová, M., Maronová, M.: Výskyt syndrómu krátkeho čreva – Rešerš odbornej literatúry. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk.
 • Bónová, M.: Epidemiologické ukazovatele hereditárneho angioedému v Európe a USA. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov pery‚ ústnej dutiny a hltana. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2020, 150 s. ISBN: 978-80-89815-31-9.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky kolorektálneho karcinómu v SR. Bratislava, Pharm-In 2019. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2019.
 • Ondrušová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky vyšetrení PD-L1 pri zhubných nádoroch pľúc v SR. Júl-December 2019. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2020.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky zhubného nádoru prsníka v SR. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2020.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky ne-melanómových zhubných nádorov kože v SR. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2020.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky malígneho melanómu kože v SR. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2020.
 • Ondrušová, M., Maronová , M., Suchanský, M.: Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2020, 78 s. ISBN: 978-80-89815-33-3.
 • Ondrušová, M., Jeseňák, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Analýza veľkosti cieľovej populácie a vybraných deskriptívnych charakteristík pacientov s hereditárnym angioedémom na Slovensku. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2020, 74 s. ISBN 978-80-89815-41-8.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky nefolikulového lymfómu v SR. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2020.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky malígneho melanómu kože v SR. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2020.
 • Ondrušová, M., Maronová, M., Suchanský, M.: Vybrané deskriptívne epidemiologické charakteristiky Hodgkinovho lymfómu v SR. Bratislava, Pharm-In 2020. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2020.
 • Ondrušová, M. a kol.: Vybrané deskriptívne a epidemiologické charakteristiky akútnej lymfatickej leukémie. Bratislava, Pharm-In, 2019
 • Ondrušová, M. a kol.: Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prostaty. Bratislava, Pharm-In 2019
 • Ondrušová, M. a kol.: Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov štítnej žľazy. Bratislava, Pharm-In 2019
 • Suchanský, M. a kol.: Analýza počtu poistencov a spotreba liekov pri vybraných diagnózach v roku 2017. Bratislava, Pharm-In 2019
 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj J.: Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov prsníka. Bratislava, Pharm-In 2019. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 2019, 78 s. ISBN 978-80-89815-32-6.
 • Ondrušová, M., Kuraj, J., Ondruš, D.: Vybrané epidemiologické aspekty zhubných nádorov močového mechúra. Pharm-In, spol. s r.o., Bratislava 2018, 73 s., ISBN 978-80-89815-24-1
 • Ondrušová, M., Vertáková Krakovská, B., Suchanský, M.: Vybrané epidemiologické aspekty karcinómu prsníka. 3 vydanie. Bratislava, Pharm-In 2018, 47 s. ISBN 978-80-89815-21-0.
 • Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj, J.: Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru obličky okrem obličkovej panvičky. Bratislava. Pharm-In 2018. 65 s. ISBN 978-80-89815-22-7.
 • Ondrušová, M., Pšenková, M., Suchanský, M.: Vybrané epidemiologické aspekty mnohopočetného myelómu a zhubných nádorov plazmatických buniek. 2. aktualizované vydanie. Bratislava. Pharm-In 2018. 54 s. ISBN ISBN 978-80-971257-18-0.
 • Ondrušová, M., Beržinec, P., Suchanský, M.: Zastúpenie histologických typov primárnych zhubných nádorov pľúc na Slovensku. Bratislava. Pharm-In 2017. 38 s., 978-80-89815-10-4.

Analýzy na stiahnutie:


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás