Analýzy spotreby liekov

Subjekty, ktoré pôsobia aktívne v prostredí zdravotníctva a farmaceutického trhu, potrebujú pravidelne vyhodnocovať spotrebu liekov a výdavky za lieky. Údaje o spotrebe liekov sú nevyhnutné pri príprave farmakoekonomických rozborov, napr. pri určovaní veľkosti cieľovej populácie, určení vhodného komparátora, alebo pri analýze dopadu na zdravotný rozpočet. Tieto údaje sú potrebné tiež pri určovaní a prehodnocovaní podmienenej úhrady za lieky alebo pri stanovovaní niektorých administratívnych poplatkov za konania vo veciach kategorizácie.

Aplikácia Ex-PEND poskytuje údaje o spotrebe liekov a výdavkoch za lieky na Slovensku a umožňuje  prípravu rýchlych a prehľadných reportov. Údaje sú dostupné v príjemnom užívateľskom rozhraní a je možné ich spracovávať pomocou rôznych nastavení a filtrov.

Analýzy o spotrebe a výdavkoch za lieky vám vieme pripraviť aj individuálne, na základe vášho zadania.

Analýzy na stiahnutie:


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás