Analýzy konaní o cene a úhrade

Proces zaraďovania lieku do zoznamu kategorizovaných liekov je na Slovensku regulovaný príslušnými legislatívnymi a metodickými normami. V prípade, že žiadosť o úhradu lieku nespĺňa všetky zákonné a metodické požiadavky, liek nemôže byť zaradený do systému úhrad.

Aplikácia eRiX spracováva informácie o konaniach A1N a A1P, zverejnených na portáli Kategorizácia MZ SR od roku 2012 až do aktuálneho obdobia, pričom umožňuje získať informácie o rozhodovacej praxi MZ SR a predkladať žiadosti tak, aby sa minimalizovalo riziko zamietnutia.

Analýzy konaní vám vieme pripraviť aj individuálne, na základe vášho zadania.

Analýzy na stiahnutie:

 


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás