Publikácie

Legislatíva a lieková politika

Regulácia cien a úhrad liekov v SR. Legislatíva a metodika v systéme kategorizácie a cenotvorby. Publikácia prináša podrobný prehľad regulácií v liekovej politike na Slovensku a …

Epidemiologické prehľady

Pripravujeme najaktuálnejšie epidemiologické a bioštatistické analýzy vypracované na základe dostupných národných údajov o výskyte (incidencii) a úmrtnosti (mortalite) na vybrané …

Štúdie reálnej klinickej praxe

V zmysle legislatívnych požiadavok sa na Slovensku vyžaduje v procese kategorizácie liekov preukázanie nákladovej efektivity. Analýza má byť v zmysle metodických požiadaviek pripravená z …

Pharm-InSIGHT 2023

Nová publikácia: Farmaceutický trh na Slovensku 2023 Predkladaná publikácia nadväzuje na pravidelné mesačné analýzy farmaceutického trhu PHARM-InSIGHT, ktoré vydávame od roku 2022 a …

Pharm-InSIGHT newsletter

Pharm-InSIGHT newsletter je pravidelný prehľad informácií a údajov o novoregistrovaných liekoch, trendoch vo výdavkoch a spotrebe liekov ako aj o zaraďovaní nových liekov do systému úhrad …

Analýzy manažmentu a nákladovosti ochorení

V zmysle legislatívnych požiadaviek sa na Slovensku vyžaduje v procese kategorizácie liekov preukázanie nákladovej efektivity. Analýza má byť v súlade s metodickými požiadavkami …

Analýzy spotreby liekov

Subjekty, ktoré pôsobia aktívne v prostredí zdravotníctva a farmaceutického trhu, potrebujú pravidelne vyhodnocovať spotrebu liekov a výdavky za lieky. Údaje o spotrebe liekov sú …

Analýzy konaní o cene a úhrade

Proces zaraďovania lieku do zoznamu kategorizovaných liekov je na Slovensku regulovaný príslušnými legislatívnymi a metodickými normami. V prípade, že žiadosť o úhradu lieku nespĺňa …

Publikácie v odborných periodikách

Prednášame, publikujeme v odborných časopisoch, učíme na univerzitách, školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame. Pozrite si prehľad našich publikácií. Ak hľadáte …


Máte záujem o publikáciu?

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás.

Máte záujem o niektorú publikáciu?

Radi zodpovieme na Vaše otázky.

pharmin@pharmin.sk

Alebo nás navštívte

Kontaktujte nás

Chýbajú vám dáta z reálnej klinickej praxe?

Realizujeme epidemiologické analýzy a štúdie manažmentu, nákladovosti a spotreby zdravotnej starostlivosti.

V prípade že máte záujem, kontaktujte nás.

Mám záujem

Chcete dostávať aktuálne info z liekovej politiky?

Služba Pharm-Info Vám sprístupní aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie a legislatívy upravujúcej liekovú politiku v SR.

Kontaktujte nás