Pharm-In tím

Náš príbeh

Spoločnosť Pharm-In vznikla v roku 2008 a ako prvá začala poskytovať komplexné služby v oblasti Market Access na Slovensku. V priebehu niekoľkých rokov sme vyrástli na spoločnosť, ktorá je vo svojej oblasti pôsobenia garanciou odbornosti a profesionality.

V našom tíme máme odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a expertízou v rôznych oblastiach, ktoré si vyžaduje práca v Market Access (epidemiológia, HTA, matematika, bioštatistika, IT, data mining a pod.).

Zabezpečujeme všetky činnosti, ktoré si vyžaduje platná legislatíva v oblasti liekovej politiky. Neustále sledujeme rýchlo sa meniacu a častokrát zdanlivo neprehľadnú legislatívu, ktorá upravuje postup pri registrácii, cenotvorbe a kategorizácii liekov. Spolupracujeme s odborníkmi z rôznych medicínskych oblastí a farmakoekonomiky.

Náš tím, profesionalita a skúsenosti. Váš náskok.

Spoločnosť Pharm-In poskytuje komplexné služby v oblasti Market Access na Slovensku.

Sme hrdí na to, že pomáhame uvádzať nové lieky do klinickej praxe a sprístupňovať ich pacientom.

Naši klienti

Spolupracujeme s odborníkmi z rôznych medicínskych oblastí a farmakoekonomiky. Našimi klientmi sú rôzne subjekty v zdravotníctve, medzi nimi napríklad farmaceutické spoločnosti, odborné spoločnosti a asociácie výrobcov liekov.


Vzdelávame sa a publikujeme

Sme aktívnymi členmi odborných spoločností a združení (SARAP, ISPOR, odborné spoločnosti SLS) a partnermi viacerých medzinárodných agentúr.

Pri svojej práci dodržiavame prísne pravidlá etiky a profesionalizmu. Prednášame a publikujeme v odborných časopisoch, prednášame a školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame.