O nás

Náš tím, profesionalita a skúsenosti. Váš náskok.

Spoločnosť Pharm-In poskytuje komplexné služby v oblasti Market Access na Slovensku.

Sme hrdí na to, že pomáhame uvádzať nové lieky do klinickej praxe a sprístupňovať ich pacientom.

Náš príbeh

Spoločnosť Pharm-In vznikla v roku 2008 a ako prvá začala poskytovať komplexné služby v oblasti Market Access na Slovensku. V priebehu niekoľkých rokov sme vyrástli na spoločnosť, ktorá je vo svojej oblasti pôsobenia garanciou odbornosti a profesionality.

V našom tíme máme odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a expertízou v rôznych oblastiach, ktoré si vyžaduje práca v Market Access (epidemiológia, HTA, matematika, bioštatistika, IT, data mining a pod.).

Zabezpečujeme všetky činnosti, ktoré si vyžaduje platná legislatíva v oblasti liekovej politiky. Neustále sledujeme rýchlo sa meniacu a častokrát zdanlivo neprehľadnú legislatívu, ktorá upravuje postup pri registrácii, cenotvorbe a kategorizácii liekov. Spolupracujeme s odborníkmi z rôznych medicínskych oblastí a farmakoekonomiky.


Naše ciele

Našim cieľom je poskytovať kvalitné a profesionálne služby, zohľadňujúce aktuálne potreby našich klientov.

Vo všetkých našich činnostiach sa snažíme ponúkať riešenia, ktoré zohľadňujú medicínsku a ekonomickú hodnotu liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok v podmienkach SR.

Naša vízia

Našou najcennejšou hodnotou je zdravie. Víziou spoločnosti je napomáhať uvedeniu inovatívnych možností liečby a zlepšovať zdravie. V našej práci sa riadime nasledujúcimi princípmi:

 • INOVATÍVNOSŤ– Lepšie nápady, lepšie riešenia. Vstup zdravotníckych technológií na trh nie je rutina a neexistujú zabehnuté schémy. Poskytujeme inovatívne strategické riešenia a profesionálny prístup.
 • FLEXIBILITA – Každý klient je unikátny. Poskytujeme služby zohľadňujúce individuálne potreby a očakávania klienta.
 • NADŠENIE – Naša práca nás baví. Veríme, že kombináciou inovatívnosti, skúseností a kreativity môžeme prispieť k pokroku v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.
 • ODBORNOSŤ A PROFESIONALITA – Prostredie liekovej politiky je zložité a premenlivé. V našej oblasti chceme byť odborníkmi na pravom mieste.
 • ÚSPECH – Úspech našich klientov je aj našim úspechom. Preto hľadáme riešenia, ktoré vedú k zvyšovaniu úspechu našich klientov.

Naši klienti

Spolupracujeme s odborníkmi z rôznych medicínskych oblastí a farmakoekonomiky. Našimi klientmi sú rôzne subjekty v zdravotníctve, medzi nimi napríklad farmaceutické spoločnosti, odborné spoločnosti a asociácie výrobcov liekov.

Vzdelávame sa a publikujeme

Sme aktívnymi členmi odborných spoločností a združení (SARAP, ISPOR, odborné spoločnosti SLS) a partnermi viacerých medzinárodných agentúr..

Sme členom Americkej obchodnej komory na Slovensku (AmCham Slovakia) a aktívne participujeme na  projektoch v oblasti dostupnosti a kvality zdravotníckych údajov.

Prednášame a publikujeme v odborných časopisoch, prednášame a školíme na odborných podujatiach a neustále sa vzdelávame.

Vážime si slušnosť a etické princípy

Dodržiavame najvyššie štandardy profesionálnej etiky a pri vykonávaní našej práce podporujeme čestné, transparentné a korektné správanie. Rovnako aj od našich obchodných partnerov očakávame dodržiavanie etických princípov a slušnosti v podnikaní.

Prečítajte si akými etickými pravidlami sa riadime pri našej práci.

Záleží nám na pracovnom aj životnom prostredí

Za stav životného prostredia sme zodpovední všetci. A zároveň každý z nás môže pomôcť pri jeho ochrane a aj v našej kancelárii sa o to snažíme.

 • Triedime odpad
 • Uprednostňujeme elektronické dokumenty
 • Nepoužívame plastové fľaše
 • Podporujeme lokálnych výrobcov
 • Používame šetriace žiarovky
 • Preferujeme cestovanie MHD