Stážista na Oddelení HTA

Baví Vás práca v oblasti zdravotníctva a HTA?

Do nášho tímu hľadáme špecialistu na pozíciu Junior HTA manager, ktorý bude participovať na činnosti HTA oddelenia.

Druh pracovného pomeru

 • honorovaná stáž (minimálne 1 deň v týždni podľa potreby spoločnosti a možností stážistu aj viac) s perspektívou trvalého pracovného pomeru

Náplň práce

 • spolupráca na príprave lokálnych súhrnných podkladov pre proces kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa inštrukcií HTA managerov
 • práce s odbornými textami a klinickými štúdiami, ich rešerše a prípravy dokumentov sumarizujúcich klinický prínos zdravotníckych intervencií (príprava zmysluplných klinických textov popisujúcich súčasnú liečbu, nenaplnenú potrebu liečby a klinický prínos novej zdravotníckej technológie)
 • participácie na príprave analýz nákladovej efektívnosti a analýz dopadu na zdravotný rozpočet (vykonávanie parciálnych výpočtov, kombinácia údajov – výpočet vážených priemerov nákladov, práca s aplikáciami spoločnosti atď.)
 • možnosť spolupracovať aj s inými oddeleniami spoločnosti

Ponúkame

 • možnosť oboznámiť sa s oblasťou Market Acess a Health Technology Assessment a získať v týchto oblastiach praktické skúsenosti
 • možnosť postupného prechodu na trvalý pracovný pomer
 • možnosť zúčastniť sa odborných školení, ktoré ponúka spoločnosť svojim klientom

Požadované vzdelanie

 • študent alebo absolvent VŠ v medicínskych (vrátane veterinárnej medicíny), farmaceutických, ekonomických, prírodovedných alebo multidiciplinárnych zdravotníckych odboroch

Počet rokov praxe

 • vzdelanie alebo skúsenosti z oblasti HTA sú výhodou

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk – pokročilá úroveň

Počítačové znalosti – používateľ

 • Microsoft Office – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • skúsenosť s prácou s odbornými medicínskymi textami (klinické štúdie, systematické prehľady), ich interpretáciou a písaním, schopnosť vyhľadávať odbornú literatúru
 • vítané sú skúsenosti v oblasti marketingu, alebo medicínskej podpory vo farmaceutickej spoločnosti
 • skúsenosti v oblasti farmakoekonomiky alebo štatistických metód v oblasti zdravotníctva sú výhodou
 • zodpovedný prístup a dôslednosť, samostatnosť, analytické myslenie so zmyslom pre detail
 • komunikačné schopnosti
 • flexibilita

Termín nástupu

 • dohodou

V prípade že sa chcete uchádzať o túto pracovnú pozíciu, pošlite nám motivačný list a životopis.

Poslať životopis