Pharmacovigilance Officer

Späť

Baví Vás práca v oblasti zdravotníctva?

Do nášho tímu hľadáme špecialistu na pozíciu Pharmacovigilance Officer.

 • Pharmacovigilance Officer

Druh pracovného pomeru

 • plný úväzok

Pracovná náplň, zodpovednosti, povinnosti

 • zhromažďovanie, zaznamenávanie a hodnotenie akýchkoľvek informácií týkajúcich sa nežiaducich reakcií/udalostí liekov (dostupnosť 24 hodín/7 dní v týždni na mobilnom telefóne, rekonciliácie)
 • zhromažďovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie informácií o nehodách, poruchách a zlyhaniach týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok
 • spracovanie monitoringu zdravotníckej literatúry v rámci pravidelnej rekonciliácie
 • zaznamenávanie a hodnotenie informácií o nedostatkoch v kvalite liekov/reklamáciách a sťažnostiach liekov
 • komunikácia za účelom získania presných, relevantných a úplných informácií a následných opatrení
 • zabezpečovanie výmeny informácií medzi štátnym ústavom a držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku
 • podieľanie sa na schvaľovacom procese vzdelávacích materiálov a DHPC na národnej úrovni
 • preklad dokumentov na odbornej úrovni z anglického jazyka do slovenského jazyka a naopak
 • pravidelný monitoring farmakovigilančnej legislatívy, pravidiel a usmernení, zabezpečovanie dodržiavania povinností z nich vyplývajúcich
 • vykonávanie externých a interných farmakovigilančných školení
 • dohľad nad implementáciou bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z registračných procedúr liekov na národnej úrovni
 • vykonávanie a vyhodnocovanie externých a interných auditov, CAPA
 • podieľanie sa na udržiavaní systému kvality, príprave a aktualizácii štandardných pracovných postupov (SOP)
 • administratíva súvisiaca s agendou registrácie liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok, kontrola obalových materiálov do tlače
 • vedenie záznamov, archivácia

Požadované vzdelanie

 • absolvent VŠ v medicínskych (vrátane veterinárnej medicíny), farmaceutických, ekonomických, prírodovedných alebo multidiciplinárnych zdravotníckych odboroch
 • absolvované školenie v oblasti farmakovigilancie (certifikát)

Osobnostné predpoklady

 • systematický prístup k úlohám
 • analytické myslenie, schopnosť riešiť problémy, efektívne komunikovať, dobré interpretačné schopnosti
 • schopnosť dôkladne viesť záznamy (zmysel pre detail, spájanie si súvislostí)
 • tímová práca

Ďalšie zručnosti

 • práca s počítačom (web, Microsoft Office) – pokročilý

Počet rokov praxe

 • min. 2 roky (stáž je akceptovateľná)

Jazykové schopnosti

 • anglický jazyk – úroveň B2 ( slovom aj písmom)

Termín nástupu:

 • 1.3.2021

V prípade že sa chcete uchádzať o túto pracovnú pozíciu, pošlite nám motivačný list a životopis.

Poslať životopis