Inštitúcie

Inštitúcie

 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky- www.mzsr.sk
 • ŠÚKL- www.sukl.sk
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky – www.mfsr.sk
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky- http://portal.statistics.sk
 • Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) – www.nczi.sk
 • WHO (kancelária v SR) – www.who.sk
 • WHO (Regional Office for Europe) – www.euro.who.int
 • Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku – www.farmako-ekonomika.sk
 • ISPOR- www.ispor.org

Ekonomické údaje (SR)

 • NBS (Národná banka Slovenska) – www.nbs.sk
 • Štatistický úrad SR – www.statistics.sk
 • Ministerstvo financií SR – www.finance.gov.sk
 • Úrad vlády SR – www.vlada.gov.sk
 • INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) – www.ineko.sk/index.php
 • SR a OECD – www.vlada.gov.sk/oecd
 • Finance SK – www.finance.sk
 • O peniazoch (finančné centrum) – http://openiazoch.zoznam.sk/zivot/makro/ukazovatele.asp
 • Finančník – www.financnik.sk/financie.php?did=makroekonomicke-ukazovatele
 • Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
 • OECD – http://www.oecd.org

Zdravotnícke údaje

 • OECD (Health Policy and Data) – http://www.oecd.org/els/healthpoliciesanddata/
 • HPI (Health Policy Institute) – www.hpi.sk
 • EurActiv (SK) – http://www.euractiv.sk/zdravotnictvo
 • NCZI (Národne centrum zdravotníckych informácií) – www.nczisk.sk