ZMENY VO VYKAZOVANÍ ÚDAJOV PRE LIEKOVÚ DATABÁZU OECD

03.08.2018

Inštitút zdravotnej politiky dnes zverejnil dokument: ZMENY VO VYKAZOVANÍ ÚDAJOV PRE LIEKOVÚ DATABÁZU OECD.

Ministerstvo zdravotníctva sa v rámci iných opatrení venuje aj náprave nesprávneho vykazovaniu údajov pre potreby medzinárodných porovnaní, a preto sa vytvorila pracovná skupina, ktorej cieľom bolo overiť správnosť vykazovania týchto štatistík.

Pracovná skupina MZ SR, NCZI, ŠUKL a Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu s pomocou spoločnosti Pharm-In zanalyzovali vykazovanie liekov a správne pridelili a/alebo doplnili hodnoty DDD ku kódom liekov v nadväznosti na ich individuálnu liekovú formu a spôsob podania lieku v súlade s ATC kódmi a DDD definovanými WHO.

NA DÁTACH NÁM ZÁLEŽÍ. RADI SME POMOHLI!

Kompletný dokument si môžete stiahnuť tu:

http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/IZP/2017/Spotreba-lieky-OECD-jul-2018.pdf