Získali sme ocenenia SUS za najlepšie odborné články v r. 2015

03.09.2016

Cena Slovenskej urologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2015

V súťaži o najlepšiu odbornú publikáciu Slovenskej urologickej spoločnosti za rok 2015 sme ako autori, alebo spoluautori získali krásne 2. a 3. miesto za nasledujúce odborné články:

Kategória: Odborné články v časopisoch:

2. miesto:

Management of clinical stage I testicular seminoma: active surveillance versus adjuvant chemotherapy.

Ondrušová Martina, Ondruš Dalibor, Miškovská Věra, Kajo Karol, Szoldová Katarína, Ušáková Vanda, Šťastná Veronika.

International Urology and Nephrology, 2015; 47 (7): 1143-1147

 

3. miesto:

Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu prostaty na Slovensku.

Ondrušová Martina, Kliment Ján, Pšenková Mária.

Onkológia (Bratisl.), 2015; 10(4): 226-229.