Získali sme cenu časopisu Onkológia za najlepšiu pôvodnú prácu za rok 2015.

13.10.2016

Cena časopisu Onkológia za najlepšiu pôvodnú prácu za rok 2015

Veľmi nás teší, že sme získali cenu časopisu Onkológia za najlepšiu pôvodnú prácu za rok 2015 za odborné články:

Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH a kol.:

Vybrané ukazovatele epidemiológie najčastejších nádorov na Slovensku pri:

a) karcinóme prsníka, b) karcinóme pľúc, c) kolorektálnom karcinóme, d) karcinóme prostaty.

Články boli zverejnené v časopise Onkológia (Bratisl.), 2015; roč. 10 (4): 210-213; 214-218; 219-222; 226-229.

Späť