Zaujíma vás spotreba OTC liekov na Slovensku?

05.03.2019

Aplikácia Ex-PEND OTC poskytuje údaje o spotrebe voľnopredajných liekov v SR od roku 2013 a umožňuje tvorbu rýchlych a prehľadných reportov. Údaje sú dostupné v príjemnom užívateľskom rozhraní a je možné ich spracovať pomocou rôznych nastavení a filtrov.

Stiahnite si vzorovú prehľadnú ukážku možných výstupov aplikácie:

Vybrané analýzy spotreby liekov v SR-OTC

V prípade, že máte záujem o používanie aplikácie Ex-PENDOTC ako aj v prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok, kontaktujte nás.