Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru močového mechúra

30.11.2018

Autori: Ondrušová, M., Suchanský, M., Kuraj, J.

Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru močového mechúra

Prvé vydanie (rok 2018)

Zhubné nádory močového mechúra sú predovšetkým vo vyspelých krajinách vysoko prevalentným ochorením, ktoré nákladmi na manažment značne zaťažuje zdravotný systém. Prevalencia narastá najmä v dôsledku diagnostiky v skorých, neinvazívnych štádiách (t. j. povrchových, neprerastajúcich do hlbších vrstiev steny močového mechúra), ďalej vysokou pravdepodobnosťou recidív, ale aj následkom stabilizácie časového vývoja mortality a nárastom incidencie.

Predkladaná recenzovaná publikácia poskytuje na Slovensku jedinečné a komplexné informácie o všetkých dostupných deskriptívnych epidemiologických ukazovateľoch zhubných nádorov močového mechúra na Slovensku. V prehľadných tabuľkách a grafoch s interpretáciami prezentuje nasledovné „hard-data“ z národných databázových systémov a predikcie do aktuálnych rokov:

  • Základné epidemiologické ukazovatele zhubného nádoru močového mechúra, ktoré zahŕňajú hĺbkovú analýzu incidencie, mortality, prevalencie, klinických štádií a vekových charakteristík pacientov  na Slovensku
  • Odhad veľkosti celkovej cieľovej populácie pacientov s metastatickým ochorením pre rok 2018 v SR
  • Hĺbkovú analýzu databázy „Úhrady zdravotných poisťovní podľa vekových skupín a diagnóz“ za rok 2016
  • Analýzu databáz „Individualizované dáta o úhradách zdravotných poisťovní za lieky (r. 2015‒2017) a za ústavnú zdravotnú starostlivosť (r. 2015, 2016)“
  • Doplňujúce nadštandardné údaje z NCZI o celkovom počte vyšetrených pacientov so zhubným nádorom močového mechúra v SR v r. 2017 (podľa zadefinovaných kritérií)

Publikácia je plne citovateľná (s vlastným ISBN), jej súčasťou je štruktúrovaný abstrakt vhodný napr. do farmakoekonomického rozboru a pre účely výpočtu cieľovej populácie pacientov, ktorý je transponibilný aj pre iné (špecifické) stavy v súlade napr. s platnými indikáciami liečiv. Publikácia má 73 strán, vyjadrenie recenzenta tvorí jej prílohu.

Report bude na vyžiadanie poskytnutý štátnym autoritám v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (MZ SR a zdravotné poisťovne) z dôvodu zabezpečenia dostupnosti sumárnych epidemiologických dát o zhubných nádoroch močového mechúra v SR.

V prípade že máte záujem o predkladanú publikáciu alebo podobnú analýzu deskriptívnych epidemiologických ukazovateľov pri akejkoľvek inej diagnóze, kontaktujte nás.