V súťaži o najlepšie originálne publikácie uverejnené v časopise Cardiology Letters v roku 2015 sme sa umiestnili na 2. mieste.

13.10.2016

Tešíme sa z ďalšieho ocenenia za našu publikačnú činnosť. V súťaži o najlepšie originálne publikácie, uverejnené v časopise Cardiology Letters v roku 2015 sme sa umiestnili na 2. mieste v kategórii autorov nad 35 rokov s prácou:

Pšenková M, Mackovičová S, Marčišová M, Ondrušová M. Vplyv regulácií na spotrebu antihypertenzív na Slovensku (originálny článok). Cardiology Lett. 2015;24(1):5–18