Upgrade: aplikácia PRICE-In odráža aktuálny reálny stav na portáli MZ SR!

07.12.2018

Vychutnajte si nový upgrade aplikácie PRICE-In! Aplikácia ponúka okamžitú aktualizáciu údajov sťahovaných z portálu MZ SR. Aplikácia nepretržite sťahuje všetky podania a v čase zobrazenia výstupu odráža aktuálny reálny stav na portáli MZ SR.