Stiahnite si Vybrané analýzy spotreby liekov v SR za MAT Q3/2018!

30.01.2019

Chcete vedieť ako sa vyvíjajú celkové výdavky poisťovní, výdavky pacientov, aká je miera využívania inovatívnych liekov v SR, ako rastú výdavky na „výnimky“ (lieky nezaradené v ZKL) a mnoho ďalších prehľadne zobrazených údajov? Stiahnite si dokument:

Vybrané analýzy spotreby liekov v SR za MAT Q3/2018

Analýzy sú pripravené pomocou aplikácie Ex-PEND. Aplikácia poskytuje údaje o spotrebe liekov a výdavkoch za lieky na Slovensku. Údaje sú dostupné v príjemnom užívateľskom rozhraní a je možné ich spracovávať pomocou rôznych nastavení a filtrov. Pomocou aplikácie je možné hodnotiť aj vývoj cien, úhrad a doplatkov za lieky na základe oficiálnych údajov zo zoznamov kategorizovaných liekov a zoznamov úradne určených cien.

V aplikácii sú zahrnuté aj údaje o podiele diagnóz podľa klasifikácie MKCH-10 na spotrebe liekov za rok 2017.

V prípade, že máte záujem o používanie aplikácie Ex-PEND ako aj v prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok, nás prosím, kontaktujte.