Stiahnite si DEMO výstup z aplikácie eRiX

24.05.2019

Aplikácia eRiX umožňuje získať informácie o rozhodovacej praxi MZ SR a predkladať žiadosti tak, aby sa minimalizovalo riziko zamietnutia.

Ukážku výstupov si môžete stiahnuť TU.

Aplikácia eRiX spracováva informácie o konaniach A1N a A1P, zverejnených na portáli Kategorizácia MZ SR od roku 2012 až do aktuálneho obdobia.

Vo výstupoch z aplikácie je možné zohľadniť kľúčové kritériá pri posudzovaní úspešnosti, resp. trvania konaní, vrátane:

 • typu žiadosti (A1N, A1P)
 • právneho stavu lieku (originál, generikum, biosimilár)
 • orphan statusu lieku (designácia EMA)
 • žiadosti 1:50 000
 • typu lieku (nové liečivo nezaradené v ZKL, fixná kombinácia existujúcich liečiv, nová sila liečiva, lieková forma alebo cesta podania liečiva zaradeného v ZKL, fixná kombinácia s novým liečivom)
 • ATC skupiny lieku, alebo ochorenia
 • výrobcu
 • dopadu na rozpočet
 • typu FE analýzy (CUA, CEA, CMA)
 • zmluvy so zdravotnou poisťovňou pre účel ICUR
 • výzvy zo strany MZSR
 • dôvodu pre nezaradenie v rozhodnutí
 • využití špecifických informácií (napr. data on file, využitie terapeutického mixu vo FE a pod.)

Máte záujem oboznámiť sa s aplikáciou eRiX? Kontaktujte nás.