Sprístupnili sme novú aplikáciu Ex-PRICE

18.05.2016

Pre našich klientov sme sprístupnili aplikáciu Ex-PRICE, ktorá umožňuje užívateľom rýchle a komplexné dohľadávanie cien liekov v krajinách EÚ. Aplikácia je určená najmä pre centrály farmaceutických spoločností, ale aj pre regulačné orgány a iné inštitúcie. Základné funkcie zahŕňajú denné monitorovanie cien liekov, kontinuálne notifikácie a novozavádzaných a vyraďovaných liekoch, sledovanie histórie cien liekov a dlhodobé spravovanie databáz cien liekov.

Späť