Školenie MARKET ACCESS: (aj) pre pracovníkov medicínskych a marketingových oddelení

28.05.2019

Čo je Market Access?
Market Access je komplexný proces, ktorý je potrebný na zabezpečenie úhrady za lieky (alebo iné zdravotnícke technológie) a ich dostupnosti pre pacientov.

Pre koho je školenie určené?
Školenie je určené pre všetkých pracovníkov farmaceutických spoločností, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s problematikou vstupu nových zdravotníckych technológií do systému úhrad, vrátane pracovníkov z marketingových a medicínskych oddelení.

Prečo je školenie dôležité?
S ohľadom na rastúce ceny liekov a limitované rozpočty zdravotných poisťovní je stále náročnejšie preukázať pridanú hodnotu liekov a dosiahnuť zaradenie do systému úhrad. S ohľadom na rôznorodosť činností, ktoré je potrebné v Market Access zabezpečiť je potrebné, aby sa zabezpečila súčinnosť viacerých odborností v rámci jednej spoločnosti.

Čo vám školenie poskytne?
Školenie poskytuje okrem základných vedomosti a praktických zručností z oblasti Market Access aj množstvo príkladov z rozhodovacej praxe a pomôže pripravovať žiadosti o úhradu tak, aby sa naplnili legislatívne požiadavky a očakávania regulátorov a minimalizovalo sa tak riziko zamietnutia.

Forma školenia
Školenie vám pripravíme cielene pre zamestnancov vašej spoločnosti s možnosťou prispôsobenia obsahu podľa vašich potrieb a vášho portfólia. Školenie je 2-dňové, avšak termín, dĺžku a obsah školenia vieme upraviť na základe vzájomnej dohody.

Kde nájdem viac informácií?
Viac informácií o školení nájdete našej stránke.

Termín školenia
V súčasnosti vieme poskytnúť limitovaný počet termínov školení na jeseň 2019.

Ako sa prihlásiť?
Prihlásiť sa môžete jednoducho. Stačí ak nám napíšete na našu emailovú adresu a my vás budeme kontaktovať.